Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-RX100M3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med forrige oppdatering

 • Forbedrer bruken av undervannshuset MPK-URX100A:
  1. Legge til “Underwater Auto” (automatisk undervannsmodus) i hvitbalanseinnstillingene.
  2. Legge til “Flash off” (blits av-modus) når blitsenheten dukker opp.
 • Forbedrer den generelle stabiliteten til soundbaren.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbered strøm PÅ-tiden når "Smart Remote Control" benyttes.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvare ver. 2.00 for DSC-RX100M3 (Windows)

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 187 MB (196 443 888 byte)

Utgivelsesdato

 • 30/03/2017

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datamaskin-maskinvare


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BX1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en oppladbar batteripakke av typen NP-BX1 som er fullt oppladet.
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar omtrent 15 minutter. Du bør derfor hindre at datamaskinen går i hvilemodus. Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og godta betingelsene ved å merke av i avmerkingsboksen. Deretter klikker du på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCRX100M3V200.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For Windows 8.1- eller Windows 10-brukere:

  Under de opprinnelige innstillingene i Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Downloads] (Nedlastinger). Klikk på flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_DSCRX100M3V200.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Systemprogramvareoppdateringen starter. 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) --> Setup subpage 3 (Oppsett, underside 3) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, tar du batteripakken ut av kameraet eller nettadapteren, starter datamaskinen på nytt og følger fremgangsmåten fra "2. Start oppdateringsprogrammet for systemprogramvare.
 7. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.20 or earlier (versjon 1.20 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall avslutter du USB-tilkoblingen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett i batteriet eller koble til nettadapteren igjen og slå på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises skjermbildet nedenfor.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (15 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når du har fullført oppdateringen, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til samme skjermbilde på kameraets LCD-skjerm vises som ett før du starter programvareoppdateringen.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (avslutt) og kobler fra USB-kabelen.

  Hvis det blir vist en melding om gjenoppretting av data etter at du har startet på nytt, venter du til meldingen forsvinner. Dette er ikke en feil.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.