Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • Objektiv: SEL55F18Z
 • Merknader: Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
  • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
  • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du fremgangsmåten i brukerhåndboken for PXW-FS7M2.

Om denne nedlastingen

 • Navn: Oppdatering for objektivsystemprogramvare Ver.02 for SEL55F18Z (Mac)
 • Utgivelsesdato: 04/03/2015
 • Fordeler og forbedringer
  • Har hurtigstartfunksjonen.
   • Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
    • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
   • Objektiv lansert etter oktober 2014 (inkludert objektiv SEL1635Z/SELP28135G) har hurtigstartfunksjonen.

Kontroller versjonen av objektivsystemprogramvaren

Følg instruksjonene nedenfor for å finne ut hvilken versjon du har av systemprogramvaren for objektivet.

 • Hvis objektivsystemprogramvaren har versjonsnummer [Ver.01], må den oppdateres.
 • Hvis objektivsystemprogramvaren har versjonsnummer [Ver.02], er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (Meny)Setup (Oppsett)Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.


 3. Hvis du bruker QX-serien, starter du oppdateringen av objektivsystemprogramvaren på datamaskinen og kontrollerer programvareversjon ved å kjøre oppdateringen.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med de fleste vanlige Mac-versjonene:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.

Datamaskin-maskinvare

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • Andre elementer for α-kameraer med utskiftbare objektiver
  • Strømkilde for kamera
   En fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50,
   eller
   en strømadapter av typen AC-PW20 (selges separat)

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det gjenstående batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
  • USB-kabel som leveres med kameraet

   Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
 • Andre elementer for kamera – kringkasting og produksjon
  • Strømkilde for kameraet: Tilhørende nettadapter
  • USB-kabel

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kan bare utføres mens objektivet er montert på kameraet. Du ikke oppdatere objektivsystemprogramvaren ved å bruke andre kameraer.
 • Fest objektivet til kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet. Kontroller at kameraet er slått av.
 • Når du oppdaterer objektivsystemprogramvaren, må du bruke en fullt oppladet batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat) (til α-kamera med utskiftbare objektiver)
 • Bruk den tilhørende nettadapteren når du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet (for kamera – kringkasting og produksjon)
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, siden kameraet kan slutte å virke fordi strømtilførselen forsvinner plutselig
 • Ta ut minnekortet av kameraet på forhånd
 • Ikke la datamaskinen gå inn i hvilemodus Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra starten av

Slik laster du ned oppdateringen av objektivsystemprogramvaren:

 1. Les ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og godta betingelsene ved å merke av i avmerkingsboksen. Deretter klikker du på Download (Last ned).
 2. Nedlastingen av [Update_SEL55F18ZV2D.dmg] starter.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere systemprogramvareoppdatering for objektiv Ver.02 for SEL55F18Z.

Trinn 1: Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren

 1. Dobbeltklikk filen [Update_SEL55F18ZV2D.dmg] som du lastet ned. – Ikke koble til kameraet enda.
 2. Dobbeltklikk ikonet for [Update_SEL55F18ZV2D.dmg] som vises på skrivebordet.
 3. Dobbeltklikk ikonet for [objektivsystemprogramvaren]
 4. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet for administratorkontoen. 5. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises.
 6. Slå PÅ kameraet, og i henhold til instruksjonene for oppdateringen av objektivsystemprogramvaren velger du [Menu] (Meny) → [Setup] (Oppsett) → [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt. Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velger du [Mass Storage].

 7. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
  Hvis det vises en feilmelding på dataskjermen, prøver du følgende:
  – Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  – Hvis det er en annen USB-kontakt på datamaskinen, kobler du USB-kabelen til den andre USB-kontakten.
 8. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises på datamaskinen, og meldingen "Follow computer instructions" (Følg datamaskininstruksjonene) vises på kameraskjermen.
  Datamaskin:

  Kamera:

  Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før objektivsystemprogramvaren er ferdig oppdatert.
  Avhengig av kameramodellen kan det ta noen minutter før skjermen endres.

 9. Feilsøking:
  • Hvis meldingen "The update is not available for your model" (Oppdateringen er ikke tilgjengelig for din modell) vises, kontrollerer du om systemprogramvarefilen du prøver å installere, er den riktige filen for objektivet som er montert på kameraet.
   Hvis den riktige oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kjøres, lukker du oppdateringen, kobler fra USB-kabelen, slår av kameraet og går tilbake til trinn 1 "Start up lens system software updater" (Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren).
  • Hvis du får meldingen "Could not find camera with the lens for this update mounted" (Kan ikke finne kamera med objektivet for denne oppdateringen montert), kontrollerer du om kameraet er oppført i delen "Relevant Products" (Relevante produkter) og kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabel.
 10. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den gjeldende versjonen av objektivsystemprogramvaren er .02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.
 11. Klikk Next (Neste). Dataene overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 12. Når dataoverføringen er fullført, vises følgende skjermbilde:


  Klikk Finish (Fullfør).
 13. Oppdateringen starter, og fremdriften vises på kameraet (ca. 30 sekunder).
 14. Oppdateringen er fullført når meldingen "Lens update complete" (Objektivoppdatering fullført) vises på kameraet.
  Hvis du bruker QX-serien, er oppdateringen fullført når skjermbildet for QX-serien forsvinner.
 15. Koble fra USB-kabelen
  Merk: Når oppdateringen er ferdig, slår du av kameraet, tar ut batteripakken og/eller nettadapteren, setter i batteriet eller kobler til nettadapteren igjen og slår på kameraet.

Trinn 2: Kontroller at versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.02.

 1. Velg Menu (Meny)Setup (Oppsett)Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.