Om denne nedlastingen

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 8.1.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din.
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M06R0632.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i.
 3. Finn filen på datamaskinen din, høyreklikk på den og velg Properties (egenskaper). Kontroller at filstørrelsen er 63.1 MB (66,173,356 byte).

  Filegenskaper

Opprett platen:

 1. Pakk ut filen på datamaskinen din. Filene som pakkes ut heter MSB06-FW.BIN og MSB06-FW.ID
 2. Skriv disse filene (MSB06-FW.BIN og MSB06-FW.ID) til en tom CD-R-plate. Bruker du et program for CD.brenning? Velg det universelle UDF-formatet (UDF).
  Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til at det lages feil type oppdateringsplate.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde).
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

Overfør oppdateringen:

 1. Når platen er matet inn, vil du se meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet.
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 3. Oppdateringen starter.
 4. Under oppdateringen vil du se "VUP*/9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under oppdateringsprosessen.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Ta oppdateringsplaten ut av plateskuffen og slå på spilleren.
 7. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M06.R.0632, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • SYS ERR eller VUP NG vises på spillerens frontpanelskjerm.
  1. Trykk på spillerens av/på-knapp og hold knappen inne i flere sekunder til spilleren slås av.
  2. Trykk på av/på-knappen på nytt for å fortsette oppdateringsprosessen.
  3. Fungerer det fortsatt ikke?
   • Ta platen ut av spilleren.
   • Slett oppdateringsfilene på datamaskinen.
   • Prøv plateoppdateringen på nytt.
  4. Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundestøtte

 • Meldingen VUP vises ikke på frontpanelskjermen etter at oppdateringsplaten har blitt satt i.
  1. Ta platen ut av spilleren.
  2. Slett oppdateringsfilene på datamaskinen.
  3. Prøv plateoppdateringen på nytt.

 • Oppdateringsplaten vil ikke mates ut
  Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet.
  2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder Open/Close (åpne/lukke) inntrykt på spilleren, ikke fjernkontrollen
  3. Hold Open/Close (åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes.
  4. Ta ut platen.

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på spilleren igjen med oppdateringsplaten i spilleren. Oppdateringen skal normalt starte automatisk.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M06R0632.ZIP, som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray-spilleren.
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice