Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende Blu-ray-spillere:

 • BDP-S390

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Navn: Blu-ray-spillers fastvare til versjon M11.R.0502
 • Utgivelsesdato: 17/12/2014
 • Fordeler og forbedringer:
 • Begrensninger: barr for bruk på Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret er M11.R.0502 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen Blu-ray-spilleren er koblet til er valgt. Hvis Blu-ray-spilleren er koblet til kontakten AV1, må du velge AV1 som kilde på TV-apparatet
 2. Slå på Blu-ray-spilleren. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar (XBM™)
 3. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen
 4. Uthev Quick Start Mode (hurtigstartmodus) og kon troller at innstillingen er satt til OFF (av). Det er mulig at oppdateringen ikke fungerer hvis "ON" (på) er valgt.
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version M11.R.0502 " - Hvis versjonsnummeret er M11.R.0502 eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det er 2 enkle måte rå oppdatere fastvaren til Blu-ray-spilleren din på:

Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste oppdateringsmetoden. Det tar normalt mellom 15-30 minutter. Først må du sette opp utstyret før du laster ned oppdateringen over internett til Blu-ray-spilleren.

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble Blu-ray-spilleren til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Sett opp utstyret:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til AV1-kontakten, må du velge AV1 som kilde)
 • Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel
 • Slå på Blu-ray-spilleren. (Hvis det ligger en plate i spilleren må du ta den ut)

Hent ned oppdateringen:

 1. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> Network Update (nettverksoppdatering) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER
 2. Meldingen Perform version update? (utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet
 3. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER
 4. Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet
 5. Under nedlastingen vil du se meldingen */9på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen
 6. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer.
 7. Du vil nok en gang se */9på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen
 8. Når spilleren slår seg av automatisk er oppdateringen fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 9. Slå på spilleren
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M11.R.0502, er fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker internett.

 • Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes) vises på TV-skjermen.
  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.
  1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til
  2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere at Blu-ray-spilleren har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server")
  3. Prøv oppdateringen igjen

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå av spilleren og prøv oppdateringen igjen.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå.
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
  2. Slå på Blu-ray-spilleren
  3. Prøv oppdateringen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

 • Etter flere forsøk vil fortsatt ikke fastvareoppdateringen fungere.
  1. Lag en oppdateringsplate og sett denne inn i spilleren
  2. Velg "Retry" (prøv på nytt) på skjermen med meldingen om feilet oppdatering.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

Bruke en tom CD-R-plate