Om denne nedlastingen

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 or earlier.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din.
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M15R0197M.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i.
 3. Gå til filen og kontroller at filstørrelsen er 100 MB (105,866,350 byte).
 4. Pakk ut filen, Den utpakkede filen skal hete UPDATA_M15R0197.ISO.
 5. Høyreklikk på UPDATA_M15R0197.ISO og velg Get info (få informasjon).
 6. Kontroller at størrelsen på filen er 103.0 MB (108,605,440 byter).


  Filinformasjon

Opprett platen:

 • Start programmet Disk Utility (plateverktøy) ved å gå til Applications (programmer) > Utilities (verktøy) > Disk Utility (plateverktøy) på din Mac.
 • Dra og slipp filen UPDATA_M15R0197.ISO til venstre panel på vinduet til Disk Utility (plateverktøy).


  Vinduet Disc Utility (plateverktøy)

 • Legg en tom CD-R-plate inn i datamaskinen.
 • Velg UPDATA_M15R0197.ISO, klikk deretter ikonet Burn (brenn). Klikk deretter alternativet Burn (brenn).
  Hvis du ønsker å verifisere hva du brenner, må du klikke på den lille trekanten og velge Verify burned data (verifiser brente data).


  Alternativer for brenning av plate

 • Filen skrives til platen.
 • Når meldingen "burned successfully" (brenning fullført) vises må du klikke OK og platen vil bli matet ut.
 • Hvis du ikke er sikker på at brenningen har fungert som den skal bør du starte på nytt og lage en ny plate.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til AV1-kontakten, må du velge AV1 som kilde).
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

Overfør oppdateringen:

 1. Etter at platen mates inn vil oppdateringsmeldingen for fastvaren bli vist på TV-apparatet.
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 3. Oppdateringen starter.
 4. Under oppdateringen vil du se framdriftsmeldingen "x %" på TV-skjermen. Symbolet x endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 5. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer.
 6. Du vil på nytt se framdriftsmeldingen "x %" på TV-skjermen. Symbolet x endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 7. Når plateskuffen åpnes, og spilleren slår seg av automatisk igjen er oppdateringen ferdig. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 8. Ta oppdateringsplaten ut av plateskuffen og slå på spilleren.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M15.R.0197, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • Oppdateringsplaten vil ikke mates ut.Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet.
  2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder Open/Close (åpne/lukke) inntrykt på spilleren, ikke fjernkontrollen
  3. Hold Open/Close (åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes.
  4. Ta ut platen.
  5. Når platen er tatt ut må du koble enheten fra og deretter til strømnettet igjen for å tilbakestille spilleren.

 • Strømmen gikk mens oppdateringen var i gang
  Slå på Blu-ray-spilleren og prøv oppdateringen på nytt.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M15R0197M.ZIP, som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Prøv å slette filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray-spilleren.
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice