Om denne nedlastingen

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din.
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M09R0070M.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i.
 3. Gå til filen og kontroller at filstørrelsen er 70.4 MB (73,843,033 byte).
 4. Pakk ut filen, Den utpakkede filen skal hete UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Høyreklikk på UPDATA_M09R0070.ISO og velg Get info (få informasjon).
 6. Kontroller at størrelsen på filen er 72.8 MB (76,435,456 byte).


  Filinformasjon

Opprett platen:

 • Start programmet Disk Utility (plateverktøy) ved å gå til Applications (programmer)> Utilities (verktøy) > Disk Utility (plateverktøy) på din Mac.
 • Dra og slipp filen UPDATA_M09R0070.ISO til venstre panel på vinduet til Disk Utility.


  Vinduet til Disk Utility

 • Legg en tom CD-R-plate inn i datamaskinen.
 • Velg UPDATA_M09R0070.ISO , klikk på ikonet for brenning, og klikk deretter på alternativet Burn (brenn).
  Hvis du ønsker å verifisere det du brenner, må du klikke på den lille trekanten og deretter velge Verify burned data. (verifiser de brente dataene).


  Alternativer for brenningen

 • Filen skrives til platen.
 • Når meldingen "burned successfully" (brenning fullført) vises må du klikke OK og platen vil bli matet ut.
 • Hvis du ikke er sikker på at brenningen har fungert som den skal bør du starte på nytt og lage en ny plate.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til AV1-kontakten, må du velge AV1 som kilde).
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

Overfør oppdateringen:

 • Når platen er matet inn, vil du se meldingen "Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet.
 • Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 • Oppdateringen starter.
 • Under oppdateringen vil du se "*/9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under oppdateringsprosessen.
 • Når plateskuffen åpnes, og spilleren slår seg av automatisk igjen er oppdateringen ferdig. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 • Ta oppdateringsplaten ut av plateskuffen og slå på spilleren.
 • Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M09.R.0070, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • Oppdateringsplaten vil ikke mates ut.Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet.
  2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder Open/Close (åpne/lukke) inntrykt på spilleren, ikke fjernkontrollen
  3. Hold Open/Close (åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes.
  4. Ta ut platen.

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på spilleren igjen med oppdateringsplaten i spilleren. Oppdateringen skal normalt starte automatisk.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M09R0060M.ZIP, som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray-spilleren.
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice