Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder for følgende modeller av Blu-ray Disc-spillere:

 • BDP-S185 / S186

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Navn: Blu-ray-spillers fastvare til versjon M09.R.0070
 • Utgivelsesdato: 26-12-2014
 • Fordeler og forbedringer:
 • Begrensninger: barr for bruk på Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret er M09.R.0070 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen Blu-ray-spilleren er koblet til er valgt. Hvis Blu-ray-spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på Blu-ray-spilleren. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser Sony Blu-ray-skjermen.
 3. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen.
 4. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER.
 5. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version M09.R.0070 " - Hvis versjonsnummeret er M09.R.0070 eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det er 2 enkle måte rå oppdatere fastvaren til Blu-ray-spilleren din på:

Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste oppdateringsmetoden. Det tar normalt mellom 15-30 minutter. Først må du sette opp utstyret før du laster ned oppdateringen over internett til Blu-ray-spilleren.

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble Blu-ray-spilleren til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din.
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Sett opp utstyret:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til AV1-kontakten, må du velge AV1 som kilde).
 • Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 • Slå på Blu-ray-spilleren. (Hvis det ligger en plate i spilleren må du ta den ut).

Hent ned oppdateringen:

 • På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> Network Update (nettverksoppdatering) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
 • Meldingen Perform version update? (utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet.
 • Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 • Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet.
 • Under nedlastingen vil du se meldingen */9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen.
 • Når nedlastingen er ferdig starter oppdateringen.
 • Du vil nok en gang se "*/9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under oppdateringsprosessen.
 • Når spilleren slår seg av automatisk er oppdateringen fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 • Slå på spilleren.
 • Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M09.R.0070, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker internett.

 • Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes) vises på TV-skjermen.
  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.
  1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
  2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere at Blu-ray-spilleren har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server").
  3. Prøv oppdateringen igjen.

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå av spilleren og prøv oppdateringen igjen.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå.
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray-spilleren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

Bruke en tom CD-R-plate