Om denne nedlastingen

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M12R0510M.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i
 3. Gå til filen og kontroller at filstørrelsen er 98.7 MB (103,531,897 byte)
 4. Pakk ut filen, Den utpakkede filen skal hete UPDATA_M12R0510.ISO
 5. Høyreklikk på UPDATA_M12R0510.ISO og velg Get info (få informasjon)
 6. Kontroller at størrelsen på filen er 101.0 MB (106,659,840 byte).


  Filinformasjon

Opprett platen:

 • Start programmet Disk Utility (plateverktøy) ved å gå til Applications (programmer)> Utilities (verktøy) > Disk Utility (plateverktøy) på din Mac
 • Dra og slipp filen UPDATA_M12R0510.ISO til venstre panel på vinduet til Disk Utility.


  Vinduet til Disk Utility

 • Legg en tom CD-R-plate inn i datamaskinen
 • Velg UPDATA_M12R0510.ISO, klikk på ikonet for brenning, og klikk deretter på alternativet Burn (brenn).
  Hvis du ønsker å verifisere det du brenner, må du klikke på den lille trekanten og deretter velge Verify burned data. (verifiser de brente dataene).


  Alternativer for brenningen

 • Filen skrives til platen
 • Når meldingen "burned successfully" (brenning fullført) vises må du klikke OK og platen vil bli matet ut
 • Hvis du ikke er sikker på at brenningen har fungert som den skal bør du starte på nytt og lage en ny plate

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI2 som kilde)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen

Overfør oppdateringen:

 1. Når platen er matet inn, vil du se meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER
 3. Oppdateringen starter
 4. During the update, you see the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 5. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer.
 6. You will see again the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 7. Når plateskuffen åpnes, og spilleren slår seg av automatisk igjen er oppdateringen ferdig. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 8. Ta oppdateringsplaten ut av plateskuffen og slå på spilleren
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M12.R.0510, er fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • Oppdateringsplaten vil ikke mates ut.Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet
  2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder Open/Close (åpne/lukke) inntrykt på spilleren, ikke fjernkontrollen
  3. Hold Open/Close (åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes
  4. Ta ut platen

 • "UP NG" vises foran på spilleren.
  Utfør følgende prosedyre:
  1. Forsikre deg om at du har den riktige oppdateringsplaten og sett den inn på nytt
  2. Velg "Retry" (Forsøk igjen)
  3. Hvis symptomene ikke forsvinner etter nok et forsøk, må du ta oppdateringsplaten ut av Blu-ray-spilleren og slette oppdateringsfilene fra datamaskinen
  4. Last ned fastvare-oppdateringsfilen på nytt og lag en ny oppdateringsplate
  5. Sett inn platen med skjermbildet "update failed" på skjermen
  6. Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på spilleren igjen med oppdateringsplaten i spilleren. Oppdateringen skal normalt starte automatisk.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M12R0510M.ZIP, som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
  2. Slå på Blu-ray-spilleren
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice