Om denne nedlastingen

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 eller Windows® 8 / Windows® 8.1.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M12R0510.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i
 3. Finn filen på datamaskinen din, høyreklikk på den og velg Properties (egenskaper). Kontroller at filstørrelsen er 98.7 MB (103,531,284 byte).

  Filegenskaper

Opprett platen:

 1. Pakk ut filen på datamaskinen din. Filene som pakkes ut heter MSB12-FW.BIN og MSB12-FW.ID
 2. Skriv disse filene (MSB12-FW.BIN og MSB12-FW.ID) til en tom CD-R-plate. Bruker du et program for CD.brenning? Velg det universelle UDF-formatet (UDF).
  Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til at det lages feil type oppdateringsplate

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen

Overfør oppdateringen:

 1. Når platen er matet inn, vil du se meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER
 3. Oppdateringen starter
 4. Under oppdateringen vil du se "*/9"på TV-skjermen og "UP*/9" foran på spilleren. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under oppdateringsprosessen
 5. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer.
 6. Du vil du se igjen "*/9"på TV-skjermen og "UP*/9" foran på spilleren. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under oppdateringsprosessen
 7. Når plateskuffen åpnes, og spilleren slår seg av automatisk igjen er oppdateringen ferdig. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 8. Ta oppdateringsplaten ut av plateskuffen og slå på spilleren
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M12.R.0510, er fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • Oppdateringsplaten vil ikke mates ut.Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet
  2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder Open/Close (åpne/lukke) inntrykt på spilleren, ikke fjernkontrollen
  3. Hold Open/Close (åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes
  4. Ta ut platen

 • "UP NG" vises foran på spilleren.
  Utfør følgende prosedyre:
  1. Forsikre deg om at du har den riktige oppdateringsplaten og sett den inn på nytt
  2. Velg "Retry" (Forsøk igjen)
  3. Hvis symptomene ikke forsvinner etter nok et forsøk, må du ta oppdateringsplaten ut av Blu-ray-spilleren og slette oppdateringsfilene fra datamaskinen
  4. Last ned fastvare-oppdateringsfilen på nytt og lag en ny oppdateringsplate
  5. Sett inn platen med skjermbildet "update failed" på skjermen
  6. Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på spilleren igjen med oppdateringsplaten i spilleren. Oppdateringen skal normalt starte automatisk.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M12R0510.ZIP, som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
  2. Slå på Blu-ray-spilleren
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice