Hvis du har greid å oppgradere Blu-ray-spilleren ved hjelp av prosedyren "Network Update" (Nettverksoppdatering), trenger du ikke å gå igjennom denne prosedyren.

Gjeldende modeller:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Hvis ikke dette er BD-spilleren din, velg klikk her for å velge riktig modell.

Advarsel:

 • Dette verktøyet er bare for Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • Følg oppgraderingsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppgraderingsprosessen, og føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av spilleren eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppgraderingen, kan det føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Din Blu-ray-spiller vil bli tilbakestilt til fabrikkoppsettet. Når du er ferdig med å installere oppgraderingen, må du konfigurere spilleren på nytt.
 • Bruk en ny CD-R-plate til å brenne ut fastvareoppgraderingen. Det er mulig at spilleren ikke greier å lese en skitten plate, eller en plate med riper.
 • Anbefalte operativsystemer for datamaskinen som skal laste ned fastvareoppgraderingen:
  • Mac OS X 10.6.3 anbefales.
 • Du trenger en datamaskin med en CD-brenner.

Kontroller spillerens fastvareversjon:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet, er valgt.
 • Slå på Blu-ray Disc™-spilleren.
 • Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke "STOP" (Stopp), og deretter vente til den blå Sony Blu-ray Disc™-skjermen vises på TV-apparatet før du fortsetter.
 • På "xross media bar™" (XMB™) må du bruke piltastene på fjernkontrollen til å utheve "Setup" >(Oppsett) > "System Settings" (Systeminnstillinger), og deretter trykke ENTER.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å utheve "System Information" (Systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Fastvareversjonen som er installert på Blu-ray-spilleren vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Hvis versjonsnummeret er 024 eller høyere, er det ikke nødvendig å installere denne oppgraderingen.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Oppgraderingsprosedyre for fastvare:

 • Advarsel:  - Du må ikke slå av spilleren, eller koble den fra strømnettet under oppgraderingen. Dette kan skade spilleren, og gjøre den ubrukelig, slik at du må få den reparert.

  - Ikke trykk på noen knapper, med mindre du blir bedt om det, før oppgraderingen er fullført. Dette kan skade spilleren, og gjøre den ubrukelig, slik at du må få den reparert.
 • Før du begynner:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet er valgt.

 2. Slå på Blu-ray-spilleren.

 3. Sett oppgraderingsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

 • Utfør oppgraderingen:
 1. Når platen er matet inn, vises meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet.

 2. Bruk fjernkontrollen til å velge "OK", og trykk deretter ENTER.

 3. Oppgraderingen starter, og "VUP" vises på spillerens frontpanel. (TV-skjermen vil bli svart).

 4. En serie med forskjellige meldinger vil bli vist på frontpanelet.

 5. Fastvareoppgraderingen er ferdig når du ser "FINISH" (Fullført) på spillerens frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Dette kan føre til at spilleren ikke svarer og krever reparasjon.

 6. Ta oppgraderingsplaten ut av spilleren.

 7. Slå på BD-spilleren, og utfør et EASY SETUP (Enkelt oppsett) i henhold til instruksjonene på skjermen.

 8. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 024, er fastvareoppgraderingen vellykket.

Mulige problemer relatert til en oppgradering ved hjelp av en oppgraderingsplateOppgraderingsplaten vil ikke mates ut

Hvis oppgraderingsplaten ikke kan mates ut, selv om "FINISH" (Fullført) vises på skjermen, må du følge trinnene nedenfor.

 1. Slå av spilleren, og koble den fra strømnettet.
 2. Koble den til strømnettet igjen samtidig som du holder "Open/Close" (Åpne/lukke) inntrykt.
 3. Hold "Open/Close" (Åpne/lukke) nedtrykt til plateskuffen åpnes.
 4. Ta ut platen
  Merk at det ikke fungerer å trykke inn "Open/Close" (Åpne/lukke) på fjernkontrollen. Du må trykke "Open/Close" (Åpne/lukke) på Blu-ray-spilleren.


"SYS ERR" eller "VUP NG" vises på spillerens frontpanel.

 1. Trykk inn POWER (Strøm) i flere sekunder, helt til enheten slår seg av.
 2. Trykk "POWER" (Strøm) en gang til for å fortsette oppgraderingsprosessen.
 3. Hvis symptomene ikke forsvinner etter nok en oppgradering, må du ta oppgraderingsplaten ut av spilleren, og slette oppgraderingsfilene fra datamaskinen.
 4. Last ned oppgraderingen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppgraderingsplate. Installer deretter fastvareoppgraderingen.
 5. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, må du kontakte Sony.


"VUP" vises ikke på frontpanelet når du setter inn oppgraderingsplaten.

Ta ut platen fra spilleren, og slett oppgraderingsfilene fra datamaskinen. Last ned oppgraderingen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppgraderingsplate. Installer deretter fastvareoppgraderingen.Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

Slå på spilleren igjen med oppgraderingsplaten i spilleren. Oppgraderingen skal normalt starte automatisk.Oppgraderingsfilen UPDATA_07X024M.ZIP jeg lastet ned fra nettsiden for oppgradering kan ikke pakkes ut.

Det er mulig nedlastingen har gått galt. Slett filen og last den ned på nytt.Fastvareoppgraderingen fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

Ta kontakt med Sony.