Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCE-7RM2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Legger til Auto Pwr OFF Temp.-funksjon(*) (automatisk avslåing ved bestemt temperatur)
  (*) Hvis en del av huden din er i kontakt med kameraet over en lengre periode mens du bruker det, selv om det ikke føles varmt, kan dette føre til symptomer på mild forbrenning som rødhet eller blemmer.
  Vær spesielt oppmerksom på følgende situasjoner og bruk et stativ osv.
  • Når du bruker kameraet i omgivelser med høy temperatur
  • Når noen med dårlig blodsirkulasjon eller svekket hudfølelse bruker kameraet
  • Når du bruker kameraet med [Auto Pwr OFF Temp.] angitt som [High] (høy)
 • Forbedrer betjeningen av kameraet:
  1. Forbedrer betjeningen når AF-området er satt til et fleksibelt punkt
   Se her for å få mer informasjon.
  2. Legger til Live View-visning i knappetilordningen
  3. Legger til Set File Name-funksjon (Angi filnavn)
 • Støtter synlig LED-lys i ekstern blits for AF (HVL-F45RM)
 • Forbedrer lukkerutløserforsinkelsen når trådløs blits brukes
 • Optimaliserer eksponeringsalgoritmen under fokusering når [Live View Display] (Live View-visning) er satt til [Setting Effect OFF] (Innstillingseffekt AV)
 • Gir bedre bildekvalitet når innstillingen for lang eksponeringstid med støyreduksjon er deaktivert
 • Forbedrer den generelle stabiliteten til kameraet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Støtte for radiostyrt lyssettingssystem
 • Regulerer den innvendige temperaturen slik at kameraet blir mer stabilt når du tar stillbilder
 • Kameraet har blitt mer brukervennlig og stabilt generelt.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 4.00 (Windows) av ILCE-7RM2

Filversjon

 • 4.00

Filstørrelse

 • 237 MB (248 933 568 byte)

Utgivelsesdato

 • 08/06/2017

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 4.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Maskinvare for datamaskin


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (selges separat)

   Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat). Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Oppdater systemprogramvaren med en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50, eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE7RM2V400.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7RM2V400.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Oppdateringen av systemprogramvaren starter. 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) > Setup subpage 4 (Oppsett, underside 4) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, tar du batteripakken eller nettadapteren ut av kameraet, starter datamaskinen på nytt og følger instruksjonene fra 2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 7. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.30 or earlier (versjon 3.30 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 4.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett i batteriet eller koble til nettadapteren igjen og slå kameraet på igjen.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises følgende skjermbilde.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 15 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når oppdateringen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. Kontroller at enheten er slått på, og vent til LCD-skjermen starter på nytt. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 4.00.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6 ) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.