Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCE-7SM2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Legger til Auto Pwr OFF Temp.-funksjon(*) (automatisk avslåing ved bestemt temperatur)
  (*) Hvis en del av huden din er i kontakt med kameraet over en lengre periode mens du bruker det, selv om det ikke føles varmt, kan dette føre til symptomer på mild forbrenning som rødhet eller blemmer.
  Vær spesielt oppmerksom på følgende situasjoner og bruk et stativ osv.
  • Når du bruker kameraet i omgivelser med høy temperatur
  • Når noen med dårlig blodsirkulasjon eller svekket hudfølelse bruker kameraet
  • Når du bruker kameraet med [Auto Pwr OFF Temp.] angitt som [High] (høy)
 • Forbedrer betjeningen av kameraet:
  1. Forbedrer betjeningen når AF-området er satt til et fleksibelt punkt
   Se her for å få mer informasjon.
  2. Legger til Live View-visning i knappetilordningen
  3. Legger til Set File Name-funksjon (Angi filnavn)
 • Støtter synlig LED-lys i ekstern blits for AF (HVL-F45RM)
 • Forbedrer lukkerutløserforsinkelsen når trådløs blits brukes
 • Gir bedre bildekvalitet når innstillingen for lang eksponeringstid med støyreduksjon er deaktivert
 • Forbedrer den generelle stabiliteten til kameraet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Støtter radiokontrollert belysning.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.00 (Mac) av ILCE-7SM2

Filversjon

 • 3.00

Filstørrelse

 • 266.6 MB (266,607,728 byte)

Utgivelsesdato

 • 08/06/2017

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (selges separat)

  Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer.
  Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat). Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.

 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50, eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden. Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Update (informasjon om denne systemprogramvareoppdaterignen) i menyen System Software Updater, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les ansvarsfraskrivelsen, og godta vilkårene ved å merke av i avmerkingsboksen. Klikk deretter på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_ILCE7SM2V300.dmg] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7SM2V300.dmg] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_ILCE7SM2V300] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk ikonet.

 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Oppdateringen av systemprogramvaren starter. 7. Slå på kameraet.
 8. Velg Menu (Meny) > Setup subpage 4 (Oppsett, underside 4) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Ikke ta ut batteriet eller nettadapteren under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 10. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Merk: Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett i batteriet eller koble til nettadapteren igjen og slå kameraet på igjen.
  Må oppdateres


  Trenger ikke oppdatering


 11. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.2.20 or earlier (versjon 2.20 eller tidligere), klikker du på Next (Neste).
 12. Kameraet tilbakestilles automatisk.

  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 13. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og oppdateringen starter. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 14. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.00.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.