Om denne nedlastingen

  • Utgivelsesdato: 22/03/2013
  • Gjeldende modell: SEL18200LE med fastvareversjon .01
  • Fordeler og forbedringer:
    • Aktiverer funksjonen "Fast Hybrid AF" (Rask hybrid AF). - Uten denne fastvareversjonen så vil kameraet bruke AF med normal kontrastregistrering, selv om Fast Hybrid AF (rask hybrid AF) er valgt.

Merk: Fastvaren i kameraene NEX-5R eller NEX-6 må også oppdateres i tillegg til denne fastvareoppdateringen.

Fastvareoppdatering

Denne fastvareoppdateringen er ikke tilgjengelig for nedlasting. Oppdateringen for denne linsen tilbys av Sony som en kostnadsfri reparasjonsservice.
Bekreft modellnavnet på din linse, og den gjeldende fastvareversjonen. Hvis fastvaren er ver. 01, så må du ta kontakt med et Sony kundesenter.

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon linsen din har.

  1. Velg [Menu] (meny) -> [Setup] (oppsett) -> [Version] (versjon) på kameraet.
  2. Fastvareversjonen vises. Hvis fastvareversjonen til linsen din er Ver.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.