Om denne nedlastingen

"Memory Card File Rescue"er et program som gjenoppretter data på minnekort fra Sony som har blitt slettet ved en feil.

Ta bilder med visshet om at disse verdifulle bilder/filmer er beskyttet.

Hvilke filtyper kan bli gjenopprettet?

Denne programvaren støtter gjenoppretting av JPG- (DCF), MPEG-1-, MP4- (MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD- (vers. 2.0), AVCHD 3D-filer, 3D-bilder (MPO) og andre typer filer*

* Spilldata og innholdsbeskyttede filmer og musikk støttes ikke
* Støtter gjenoppretting av filer som er lagret på Sonys produkter for lagring
* Gjenopprettede filer vil bli lagret på datamaskinen

Merk:

  • Vi kan ikke garantere at alle data vil kunne bli gjenopprettet. Enkelte filer kan være umulige å gjenopprette på grunn av filens datastatus
  • Skader eller defekter på selve minnekortet kan ikke gjenopprettes.

Hvilke typer minnekort kan benyttes sammen med dette programmet?

Denne programvaren kan brukes på alle typer Memory Stick(TM), SD-minnekort, USB-Flash-stasjoner*1 og XQD-minnekort fra Sony unntatt:

  • Memory Stick(tm), SD-kort og USB-baserte flashenheter som ikke er produsert av Sony
  • Memory Stick(tm) Classic-serien fra Sony (kapasitet opp til 128MB)
  • Memory Stick(tm) for roboten AIBO(r)
  • Memory Stick ROM(tm) for elektroniske ordlister eller ebok-lesere
  • Memory Stick(tm) (Memory Stick PRO Duo(tm) eller Memory Stick Micro(tm)) som er merket med PSP(r)

*1USM-SA3-serien, USM-SA2-serien, USM-SA1-serien, USM-V-serien, USM-J-serien, USM-JX-serien, USM-H-serien, USM-EX-Turbo-serien, USD-serien, USM-FL-serien, USM-F-serien, USM-E Plus-serien, USM-E-serien, USM-D Plus-serien, USM-D-serien, USM-U2-serien, USM-S(A)-serien, USM-S-serien, USM-C-serien, USM-B-serien, USM-serien

Installer


Dobbeltklikk den nedlastede filen [MCFileRescue.exe].


Klikk [Next] (Neste)


Les lisensavtalen nøye og klikk [I accept the terms in the license agreement] (Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen). Klikk deretter [Next] (Neste)


Klikk [Install] (Installer)


Klikk [Finish] (Fullfør). Programvaren blir installert.

Redde dataene på minnemedier


Åpne [Memory Card File Rescue] (Redd fil på minnekort)


Sett inn minnemediet du vil gjenopprette data fra, og klikk [Next] (Neste)


Velg stasjonen som inneholder minnemediet, og klikk [Next] (Neste)


Bekreft opplysningene som vises, og klikk [Run] (Kjør). Dataene som gjenopprettes fra et minnekort, kan ikke lagres på samme minnemedium. Påse at harddisken på PC-en har nok minne til å lagre dataene


Gjenoppretting av data pågår. Ikke fjern minnemediet


Når prosessen er fullført, vises skjermen [Check Files] (Sjekk filer)


Velg filen(e) du vil lagre, og klikk [Next] (Neste)


Angi hvor filene skal lagres (1).
Angi mappenavnet (2) og klikk [Save] (Lagre). Du kan ikke lagre dataene på minnemediet i løpet av gjenopprettingen


Lagring av data pågår. Ikke fjern minnemediet


Gjenopprettingen av dataene er fullført. Klikk [End] (Avslutt), så vises filplasseringen