Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende STR-modeller:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedrer nettverkstilkobling for Spotify-applikasjon

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Gjør STR kompatibel med musikktjenesten Deezer og mobilappen SongPal (fra versjon 1.2 og oppover)

Begrensninger: Bare for bruk på AV-mottakere solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengepge i alle land.

Filinformasjon

Navn

 • Fastvare for AV-mottaker til versjon s9602.1328.0

Utgivelsesdato

 • 07/09/2017

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottakermodell. Hvis versjonsnummeret er 1328 (s9602.1328) eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk HOME (Hjem) på fjernkontrollen og vent til hjemmemenyen vises på TV-skjermen før du fortsetter
 4. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og trykk deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 5. I menyen Settings (Innstillinger) merk System Settings (Systeminnstillinger) og trykk deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version s9602.1328.0" - Hvis versjonsnummeret er 1328 ( s9602.1328.0) eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble AV-mottakeren til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade AV-mottakeren din.
 • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Sett opp utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på AV-mottakeren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Hent ned oppdateringen:

 1. Trykk HOME (Hjem) på fjernkontrollen og vent til hjemmemenyen vises på TV-skjermen før du fortsetter
 2. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og trykk deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 3. I menyen Settings (Innstillinger) merk System Settings (Systeminnstillinger) og trykk deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 4. Uthev Network Update (Nettverksoppdatering) og trykk deretter Enter ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen
 5. Trykk Start på fjernkontrollen. - Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet.
 6. Når nedlastingen er ferdig starter oppdateringen. ON/STANDBY-lampen på frontpanelet vil begynne å blinke (skjermbildet på TV-apparatet og på skjermen til mottakeren forsvinner)
 7. Meldingen COMPLETE (Fullført!) vises når programvareoppdateringen er ferdig.
 8. AV-mottakeren skal normalt starte på nytt igjen automatisk. Ikke bruk eller slå av mottakeren før oppdateringen er ferdig.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1328 (s9602.1328), er fastvareoppdateringen vellykket.

Spørsmål og svar

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av AV-mottakerfastvaren når du bruker Internett.

Meldingen "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." (Mottakeren greide ikke å laste ned oppdateringen under oppdateringsprosedyren. Gå inn i innstillingsmenyen og oppdater programvaren på nytt) vises på TV-skjermen.

Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.

 1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
 2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om AV-mottakeren har fått sin egen IP-adresse eller ikke.
 3. Prøv oppdateringen igjen

Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
Slå av mottakeren og prøv oppdateringen igjen.

Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice