Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SRS-HG1

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in.
  Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og enheten ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Lagt til funksjon for høyttalerparing
 • Lagt til taleveiledning for Bluetooth-paringsmodus
 • Støtter Spotify-avspilling på Chromecast built-in
 • Forbedringer i drift og stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 4.04 for SRS-HG1

Filversjon

 • 4.04

Utgivelsesdato

 • 27-07-2017

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis versjonen vises som 4.01 eller eldre, anbefaler vi at du oppdaterer fastvaren.

Hvis du er usikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket:

 1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center-appen (SongPal).
 2. Start opp Sony | Music Center-appen (SongPal) på smarttelefonen.
 3. Velg h.ear go (SRS-HG1) xxxxxx.
 4. Velg Settings (Innstillinger).
 5. Velg Other Settings (Andre innstillinger).
 6. Kontroller fastvareversjonen til SRS-HG1.

Installer

Programvareoppdateringen er tilgjengelig via Internett (nettverk). Kontroller følgende trinn.
Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).
Viktig:

 • Hvis av/på-indikatoren på enheten fortsetter å blinke grønt, selv etter at du har trykket på av/på-knappen, trykker du på RESET-knappen nederst på enheten.
 • Kontroller at enheten er koblet til en stikkontakt via USB-nettadapteren før du starter oppdateringen.

 1. Koble til et strømuttak
  • Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
  Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm
 2. Koble til Internett (nettverk)
  • Koble til med Sony | Music Center-appen (SongPal) på mobilenheten
  • Slik kobler du deg til via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Slik kobler du deg til via en PC
  Du kan se enhetens bruksanvisning for å få mer informasjon
 3. Hvis høyttaleren er slått på, trykker du på knappen (på/standby) og slår den av
 4. Strømledningen som er koblet til nettadapteren, settes inn i en stikkontakt
  Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten kun går på batteri
 5. Trykk på knappen (på/standby) for å slå den på
 6. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser oransje. Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, begynner UPDATE-knappen å lyse

 7. Trykk og hold inne UPDATE-knappen til du hører piping. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE-knappen å blinke.Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen
 8. Blinkingen til UPDATE-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
 9. Når oppdateringen er fullført, vil UPDATE-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk
 10. Du kan kontrollere hvilken versjon det er, ved å følge trinnene under Hvordan fastslå programvareversjonen. Da ser du om oppdateringen var vellykket.

Spørsmål og svar

Alle funksjons-LED-ene lyser

Programvareoppdateringen mislyktes. Trykk på knappen (på/standby) for å slå av høyttaleren, og slå den deretter på igjen. Kontroller at høyttaleren er koblet til Internett, og at UPDATE-knappen lyser, og start oppdateringen igjen.