Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • CMT-SX7B

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonssystemet Spotify.
  Den forbedrer betjeningsstabiliteten under avspilling av musikkfiler på et lokalt nettverk.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer betjeningsstabiliteten ved bruk av en musikktjeneste via Internett.
 • Google Cast for lydinnhold:
  • Google Multi Room-funksjonen støttes nå
 • Forbedringer i drift og stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering for hjemmelydanlegget CMT-SX7B

Filversjon

 • MC 1.62 / NW 2994

Filstørrelse

 • 154 MB (161 896 517 byte)

Utgivelsesdato

 • 31/08/2017

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis versjonen vises som MC 1.60 / NW 2935 eller eldre, anbefaler vi at du oppdaterer fastvaren.

Hvis du er usikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket:

 1. Trykk på knappen på enheten for å slå på systemet, og vent noen minutter til antenneikonet vises.

 2. Trykk og hold knappene ENTER og CD Eject på enheten til MC X.XX vises.
 3. Vri knappen >>| på enheten til høyre, så vises CD X.XXX på skjermen.
 4. Vri knappen >>| på enheten til høyre, så vises NW XXXX på skjermen.
 5. Vri knappen >>| på enheten til høyre, så går den tilbake til skjermen slik den var.

Viktig merknad

 • VIKTIG: Hvis du ikke har utført programvareoppdateringer som ble annonsert 30. juli 2016 eller senere på dette nettstedet, må du koble fra høyttalerkabelen og/eller hodetelefonene før du slår på hovedenheten.
 • Merk: Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen etter oppdateringen.
 • Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på CMT-SX7B
 • Du må ikke slå av CMT-SX7B – eller koble den fra strømnettet – under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlasting og oppdatering av programvare. La de være tilkoblet.
 • Ikke betjen enheten eller fjernkontrollen mens nedlastingen og oppdateringen pågår.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til CMT-SX7B på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble CMT-SX7B til Internett
 • For å kontrollere at CMT-SX7B er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Installer

Oppdatere CMT-SX7B via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til CMT-SX7B.

Det du trenger:

 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)

Klargjør utstyret:

 1. Fjern høyttalerledningen og hodetelefonen før du slår på hovedenheten.
 2. Koble CMT-SX7B til Internett med en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Trykk på enheten for å slå på systemet, og vent noen minutter til UPDATE-ikonet vises på skjermen.


 2. Trykk MENU på fjernkontrollen og trykk ↑/↓ for å velge Update Menu. Trykk deretter ENTER


 3. Når via Network vises, trykker du ENTER på fjernkontrollen.


 4. Trykk ENTER på fjernkontrollen til OK vises med blinking.


 5. Vent ca. 10 minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført 6. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke OK på fjernkontrollen
 7. Trykk på enheten når Complete vises. Deretter slås enheten AV.


 8. Trykk én gang til på enheten og slå på systemet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Se kontroller fastvareversjon på enheten din og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til nyeste versjon.

Hvis Cannot Download / Push POWER vises under oppdateringen, ble programvareoppdateringen ikke utført. Hvis dette skjer, kan du ikke bruke noen av betjeningene (eller noen av funksjonene) på enheten unntatt av/på-knappen. Gå gjennom følgende trinn for å kontrollere status til høytaleren, og fullfør programvareoppdateringen via en USB-minnepinne.

 1. Trykk -knappen og slå høyttaleren AV.
 2. Trykk -knappen til enheten slås PÅ.
 3. Vent ca. 3 minutter (eller vent til nettverkstilkoblingen er fullført) og kontroller skjermen på høyttaleren.
  1. Oppdatering ikke fullført


  2. ⇒ Programvareoppdateringen ble IKKE fullført, men høyttaleren fungerer som normalt.
   I stedet for nettverksoppdatering kan du forsøke å oppdater programvaren ved hjelp av prosedyren for USB-minnepinne.


  3. Update Retry vises


  4. ⇒ Programvareoppdateringen MISLYKTES, og høyttaleren kan ikke brukes i denne tilstanden. Denne tilstanden er ikke den samme som Oppdatering ikke fullført. Følg trinnene nedenfor

 1. Last ned filen CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161 896 517 byte)] til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 2. Pakk ut filen på datamaskinen i utpakkingsmappen UPDATE
 3. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

For Windows®-operativsystem:

 1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk UPDATE-mappen
 2. Klikk Send til ... på menyen som vises
 3. Klikk stasjonen som representerer USB-enheten din (f. eks. den eksterne disken E:)
 4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.

For Mac OS® X-operativsystem:

 1. Dra og slipp mappen UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten

Obs! Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.

 1. Sett USB-minnepinnen i den fremre USB-A-kontakten mens Update Retry vises på skjermen.


 2. Trykk ENTER på fjernkontrollen når OK vises på skjermen


 3. Vent ca. 10 minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført. 4. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke OK på fjernkontrollen
 5. Trykk på enheten når Complete vises. Deretter slås enheten AV.


 6. Se kontroller fastvareversjon på enheten din og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til nyeste versjon.

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til CMT-SX7B.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X versjon 10.4 eller nyere

Hvis du har Windows® 10/8.1, må du bruke den i skrivebordmodus.
Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Krav til opptaksmedium

USB-minnepinne: Kapasitet: mer enn 256 MB

Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren kjører.
 2. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene
 3. Last ned filen CMTSX7BV1622994.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut filen på datamaskinen i utpakkingsmappen UPDATE
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

For Windows®-operativsystem:

 1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk UPDATE-mappen
 2. Klikk Send til ... på menyen som vises
 3. Klikk stasjonen som representerer USB-enheten din (f. eks. den eksterne disken E:)
 4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.

For Mac OS® X-operativsystem:

 1. Dra og slipp mappen UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten

Obs! Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til CMT-SX7B.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Fjern høyttalerledningen og hodetelefonen før du slår på hovedenheten.
Overfør oppdateringen:
 1. Start CMT-SX7B ved å trykke på -knappen
 2. Sett inn USB-minnepinnen (med oppdateringsfilene) i den fremre USB-A-porten.
 3. Trykk flere ganger på FUNCTION-knappen på fjernkontrollen og velg USB FRONT.
  Vent til ROOT vises på skjermen.


 4. Trykk MENU på fjernkontrollen og trykk ↑/↓ for å velge Update Menu. Trykk deretter ENTER.


 5. Når via USB vises, trykker du ENTER på fjernkontrollen.


 6. Trykk ENTER på fjernkontrollen til OK vises med blinking.


 7. Vent ca. 10 minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført. 8. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke OK på fjernkontrollen
 9. Trykk på enheten når Complete vises. Deretter slås enheten AV.


 10. Trykk én gang til på enheten og slå på systemet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Se kontroller fastvareversjon på enheten din og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til nyeste versjon.