Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SRS-X77

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonssystemet Spotify.
  Den forbedrer betjeningsstabiliteten under avspilling av musikkfiler på et lokalt nettverk.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer betjeningsstabiliteten ved bruk av en musikktjeneste via Internett.
 • Google Cast for lydinnhold:
  • Google Multi Room-funksjonen støttes nå
 • Forbedringer i drift og stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til ver. 1.60.2994

Filversjon

 • 1.60.2994

Utgivelsesdato

 • 31-08-2017

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Trenger jeg å laste den ned? Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydsystemet ditt allerede er oppdatert til fastvareversjon 1.60.XXXX.
Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Koble enheten til datamaskinen med en nettverkskabel (LAN) (Ikke inkludert).

  Merk : Sørg for at bryteren NETWORK OFF/ON (Nettverk av/på) bak på enheten er satt til ON (På)
 2. Koble strømledningen (vedlagt) til strømadapteren (vedlagt). Trykk (på/ventemodus) for å slå på enheten.

  Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast rosa
 3. Vis Sony Network Device Setting (Innstillinger for Sony nettverksenhet) på datamaskinen din
  1. Start en nettleser
  2. Tast inn følgende adresse i adressefeltet: http://169.254.1.1

 1. Velg språket fra Language Setup (Språkoppsett), hvis dette vises
 2. "X.XX.X.XX" er versjonen til fastvaren på menyen Device Details (Enhetsdetaljer)

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til SRS-X77 på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble SRS-X77 til Internett
 • For å kontrollere at SRS-X77 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Installer

Oppdatere SRS-X77 via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 3-10 minutter.
Merk: Du kan ikke oppdatere til siste versjon hvis enheten IKKE er koblet til internett (nettverk).

Installer oppdateringen

 1. Koble til Internett (nettverk)
  Merk: Når høyttaleren er koblet til datamaskinen ved hjelp av en nettverkskabel, koble den fra datamaskinen og til tilgangspunktet.
 2. Hvis høyttaleren er slått på, trykk (på/standby)-knappen og slå den av
 3. Trykk (på/standby)-knappen for å slå på strømmen
 4. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast oransje eller rosa. Når en oppdatering er tilgjengelig, vil UPDATE lyse.Merk: UPDATE lyser ikke så lenge fastvaren er oppdatert.
 5. Trykk UPDATE helt til du hører piping. Når oppdateringen starter vil UPDATE starte å blinke.Merk: Høyttaleren fungerer ikke som en høyttaler under oppdatering

 6. Blinkingen (intervall og tilstand) til UPDATE endres under oppdateringsprosessen
 7. UPDATE slukkes og høyttaleren går over i ventemodus eller BLUETOOTH/nettverksventemodus automatisk etter at oppdateringen er fullført
 8. Kontroller versjonsinformasjonen ved å følge trinnene beskrevet i Hvordan fastslå fastvareversjonen. Deretter er oppdateringen fullført.

Mulig problem under oppdateringen

Lyset blinker rødt og UPDATE-knappen blinker oransje under oppdateringen

Programvareoppdateringen mislyktes. Hvis dette skjer, kan du ikke betjene eller bruke noen funksjoner på enheten til noe, bortsett fra av/på-knappen. Gå gjennom disse trinnene for å kontrollere statusen til høyttaleren, og fullfør programvareoppdateringen via en USB-minnepinne.

 1. Trykk og hold inne knappen for å slå høyttaleren AV.
 2. Trykk på knappen for å slå høyttaleren PÅ.
 3. Vent i omtrent tre minutter (eller til nettverkstilkoblingen er fullført), og kontroller deretter statusen til UPDATE-knappen på høyttaleren.

UPDATE-lyset skal fortsatt lyse oransje.

Oppdateringen feilet. Du kan utføre fastvareoppdateringen for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – fremgangsmåte A. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne koblingen:

Indikatoren blinker rødt, og UPDATE-knappen blinker oransje

Oppdateringen feilet. Du kan utføre fastvareoppdateringen for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – fremgangsmåte B. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne koblingen:

Merk!

 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen og nettverket under oppdateringen
 • IKKE koble fra strømadapteren før oppdateringen er ferdig
 • IKKE slå av enheten under oppdateringen
 • Oppdateringen tar normalt mellom 3 og 10 minutter. Avhengig av nettverksmiljøet ditt vil det imidlertid kunne ta lengre tid.

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til SRS-X77.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer, og at du har de rette kravene til USB-minnepinnen:

Operativsystemer som støttes

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) eller nyere
Merk: Hvis du har Windows® 8.1, må du bruke den i skrivebordmodus. Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Opptaksmedium

 • USB-minnepinnen bør ha en kapasitet på mer enn 256 MB
Merk: Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner.

Fastvareoppdatering for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – fremgangsmåte A

Merk!Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen etter oppdateringen.

Slik laster du ned fastvaren:

 1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
 2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i boksen.
 3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) lastes ned.
 4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
  Merk! Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i nedlastingsmappen. Klikk skrivebordsflisen fra Startskjermen og finn den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger) ved å bruke Utforsker.

Merk! Denne oppdateringsfilen gjelder bare SRS-X77. Du kan ikke bruke filen på andre personlige lydanlegg.

Slik gjør du klar den nedlastede filen:

 • Windows
  1. Høyreklikk den nedlastede filen SRSX77V1602994.zip
  2. Klikk "Extract All" (Pakk ut alle)
  3. Klikk "Extract" (Pakk ut) i vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper).
  4. Mappen SRSX77V1602994 er nå åpen på skrivebordet på datamaskinen.
  5. "UPDATE" inneholder fire filer: "LUTE03-FW.BIN", "LUTE03-FW.ID", "LUTE03-FW_MB.BIN" og "LUTE03-FW_MB.ID"
 • Mac OS
  1. Høyreklikk den lagrede filen SRSX77V1602994.zip
  2. Mappen SRSX77V1602994 opprettes på skrivebordet.

Merk! Avhengig av operativsystemet du benytter, kan det hende at filen blir pakket ut automatisk når den er lastet ned. Avhengig av operativsystemet du bruker, er det ikke sikkert du kan pakke ut filen ved hjelp av fremgangsmåten ovenfor. Bruk i så fall et utpakkingsverktøy (dekomprimeringsverktøy).

Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:

 1. Sett inn den initialiserte (formaterte) USB-minnepennen i USB-sporet på datamaskinen
 2. Kopier UPDATE-mappen til USB-minnepinnen.
 3. Se diagrammet under:

Oppdater lydanlegget via USB:

 1. Koble nettadapteren (medfølger) til DC IN 18 V-kontakten på høyttaleren.
 2. Strømledningen som er koblet til nettadapteren, settes inn i en stikkontakt. Sett bryteren NETWORK OFF/ON (Nettverk av/på) bak på enheten til ON (På)
 3. Trykk (på/ventemodus) for å slå på enheten
 4. Vent til LINK-indikatoren blinker sakte (ca. fire minutter)
 5. Trykk og hold inne AUDIO IN- og "volum ned"-knappen
 6. UPDATE-knappen lyser etter at du hører pipelydene. Merk: Hvis du er koblet til nettverket, kan det hende at UPDATE-knappen allerede lyser oransje. Selv om dette skulle skje, må du følge trinnene slik de beskrives på denne siden, og vente til du hører pipelyden.
 7. Mens UPDATE-knappen lyser, setter du USB-minneenheten inn i DC-OUT ONLY (USB)-portsporet på baksiden av høyttaleren.
 8. Når oppdateringen starter, begynner UPDATE-knappen å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen
 9. Blinkingen til UPDATE-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
 10. Når oppdateringen er fullført, vil UPDATE-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk
 11. Kontroller versjonsinformasjonen ved å følge trinnene som beskrives under Hvordan fastslå fastvareversjonen. Deretter er oppdateringen fullført.

Merk!

 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen og nettverket under oppdateringen
 • IKKE koble fra strømadapteren før oppdateringen er ferdig
 • IKKE slå av enheten under oppdateringen
 • Oppdateringen tar normalt mellom 10 minutter.

Fastvareoppdatering for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – fremgangsmåte B

Hvis indikatoren blinker rødt, og oppdateringsknappen oransje, var programvareoppdateringen mislykket.
Du må da laste ned fastvareoppateringen til datamaskinen, lagre den på en USB-minnepinne, og deretter laste den opp til høyttaleren.
Følg trinnene under for å gjøre dette:Merk:Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen etter oppdateringen.

Slik laster du ned fastvaren:

 1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
 2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i boksen.
 3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) lastes ned.
 4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
  Merk! Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i nedlastingsmappen. Klikk skrivebordsflisen fra Startskjermen og finn den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger) ved å bruke Utforsker.

Merk! Denne oppdateringsfilen gjelder bare SRS-X77. Du kan ikke bruke filen på andre personlige lydanlegg.

Slik gjør du klar den nedlastede filen:

 • Windows
  1. Høyreklikk den nedlastede filen SRSX77V1602994.zip
  2. Klikk "Extract All" (Pakk ut alle)
  3. Klikk "Extract" (Pakk ut) i vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper).
  4. En mappe med navnet Update blir vist på skrivebordet, og inneholder følgende filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN, LUTE03-FW_MB.ID
 • Mac OS
  1. Høyreklikk den lagrede filen SRSX77V1602994.zip
  2. En mappe med navnet Update blir vist på skrivebordet, og inneholder følgende filer: LUTE03-FW.BIN; LUTE03-FW.ID; LUTE03-FW_MB.BIN; LUTE03-FW_MB.

Merk! Ved bruk av operativsystemene ovenfor kan den nedlastede filen bli pakket ut automatisk. Hvis du ikke klarer å pakke ut filene ved hjelp av disse trinnene, kan det hende du må bruke en separat utpakkingsprogramvare.

Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:

 1. Sett minnepinnen inn i en av USB-portene på datamaskinen
 2. Dra Update-mappen fra skrivebordet til minnepinnen
 3. Se diagrammet under:

Oppdater lydanlegget via USB:

 1. Koble høyttaleren til en veggkontakt med nettadapteren som fulgte med ved levering.
 2. Sett nettverksbryteren bak på høyttaleren til "on" (på)
 3. Slå av høyttaleren så snart indikatoren blinker rødt, og oppdateringsknappen blinker oransje.
 4. Sett minnepinnen som inneholder oppdateringsfilene, inn i DC-OUT ONLY (USB)-porten på høyttaleren.
 5. Slå på igjen høyttaleren
 6. Merk! Utfør trinn 3–5 innen 3 minutter.
 7. Fastvareoppdateringen lastes ned til høyttaleren så snart oppdateringsknappen begynner å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under nedlastingen.
 8. Etter hvert som nedlastingen fullføres, går blinkene saktere. Når oppdateringen er fullført, stopper blinkingen helt.
 9. Høytttaleren går automatisk til enten standbymodus eller Bluetooth-/nettverksstandbymodus når nedlastingen er fullført.
 10. Bruk Kontroll av programvareversjon for trådløshøyttaler SRS-X77 for å sjekke at oppdateringen er fullført. Hvordan fastslå programvareversjonen. Deretter er oppdateringen fullført.