Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Om denne nedlastingen

 • zUtgivelsesdato:31-08-2017
 • Trenger jeg å laste den ned?Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydsystemet ditt allerede er oppdatert til fastvareversjon 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Hvis du ikke er sikker er det enkelt åse hvilken versjon av fastvarendu har:
  1. Koble enheten til datamaskinen med en nettverkskabel (LAN) (Ikke inkludert).
   Merk:Sørg for at bryteren NETWORK OFF/ON (Nettverk av/på) bak på enheten er satt til ON (På)
  2. Koble strømledningen (vedlagt) til strømadapteren (vedlagt). Trykk(på/ventemodus) for å slå på enheten.
   Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast oransje
  3. VisSony Network Device Setting(Innstillinger for Sony nettverksenhet) på datamaskinen din
   1. Start en nettleser
   2. Tast inn følgende adresse i adressefeltet: http://169.254.1.1
  1. Velg språket fraLanguage Setup(Språkoppsett), hvis dette vises
  2. "X.XX.X.XX" er versjonen tilfastvarenpå menyenDevice Details(Enhetsdetaljer)
 • Fordeler og forbedringer:
  • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonssystemet Spotify

Nedlasting

Fastvareoppdateringen gjøres via internett (nettverk) Kontroller følgende:
Merk: Du kan ikke oppdatere til siste versjon hvis enheten IKKE er koblet til internett (nettverk).

 1. Koble til Internett (nettverk)
  Merk: Når høyttaleren er koblet til datamaskinen ved hjelp av en nettverkskabel, koble den fra datamaskinen og til tilgangspunktet.
 2. Når høyttaleren slår seg på må du trykke (på/ventemodus) og deretter slå den av.
 3. Trykk (på/ventemodus) for å slå på enheten
 4. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast oransje eller grønt. Når en oppdatering er tilgjengelig, vil UPDATE lyse. Merk: UPDATE lyser ikke så lenge fastvaren er oppdatert.
 5. Trykk UPDATE helt til du hører piping. Når oppdateringen starter vil UPDATE starte å blinke.Merk: Høyttaleren fungerer ikke som en høyttaler under oppdatering
 6. Blinkingen (intervall og tilstand) til UPDATE endres under oppdateringsprosessen
 7. UPDATE slukkes og høyttaleren går over i ventemodus eller BLUETOOTH/nettverksventemodus automatisk etter at oppdateringen er fullført
 8. Kontroller versjonsinformasjonen ved å følge trinnene beskrevet i Hvordan fastslå fastvareversjonen. Deretter er oppdateringen fullført.

Spørsmål og svar

UPDATE slår seg av etter at den har blinket 4 ganger sakte.

Oppdateringen feilet. Trykk (på/ventemodus) for å slå høyttaleren av, og slå den deretter på igjen. Sørg for at høyttaleren er koblet til internett og at UPDATE lyser. Start deretter oppdateringen på nytt.

UPDATE fortsetter å blinke sakte.

Oppdateringen feilet. Trykk (på/ventemodus) for å slå høyttaleren av/på, og start deretter oppdateringen igjen. Hvis oppdateringen feiler, vil UPDATE blinke sakte helt til du slår av høyttaleren. Slå av høyttaleren etter at du har kontrollert at blinkingen til UPDATE ikke har blitt endret.

Merk:

 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen og nettverket under oppdateringen
 • IKKE koble fra strømadapteren før oppdateringen er ferdig
 • IKKE slå av enheten under oppdateringen
 • Oppdateringen tar normalt mellom 3 og 10 minutter. Det vil kunne ta lengre tid, avhengig av nettverksmiljøet ditt