Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering MC2.08 for CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Utgivelsesdato:31-08-2017
 • Trenger jeg å oppdatere til denne?Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydsystemet ditt allerede er oppdatert til fastvareversjon MC2.08.
  Hvis du ikke er sikker er det enkelt åse hvilken versjon av fastvarendu har:
  1. Trykkpå enheten for å slå den på, og vent et par minutter til antenneikonet vises på skjermen
  2. Trykk og hold >>| ogpå enheten nedtrykt fram til "MC X.XX" vises på skjermen. Nummeret til høyre for MC er en versjon
  3. Trykk >>| på enheten slik at "CD XXXX" vises på skjermen. Nummeret til høyre for CD er en versjon
  4. Trykk >>| på enheten slik at "NW X.XX" vises på skjermen. Nummeret til høyre for MW er en versjon
  5. Trykk >>| på enheten, og den vil gå tilbake til den statusen den hadde før versjonsinformasjonen ble vist
 • Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

  • Viktig! Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonssystemet Spotify
 • Tidligere fordeler og forbedringer

  • Forbdrer avspillingen av spesialinnhold fra Music Unlimited

Nedlasting

Fastvareoppdateringen gjøres via internett (nettverk) Kontroller følgende:
Merk: Du kan ikke oppdatere til siste versjon hvis enheten IKKE er koblet til internett (nettverk). Når en ny programvareversjon blir oppdaget, vil dette systemet bli oppdatert når det er koblet til internett og "UPDATE" vises på skjermen. Hvis dette er tilfellet må du følge prosedyren nedenfor for å oppdatere til den siste versjonen

 1. Trykk MENU (Meny)
 2. Trykk for å velge "NETWORK" (Nettverk), og trykk deretter
 3. Trykk for å velge "UPDATE" (Oppdater), trykk deretter
 4. Trykk for å velge "OK," og trykk deretter

Oppdateringen begynner.
Etter at du er ferdig med oppdateringen vises "COMPLETE" (Fullført) på skjermen. Trykk for å slå av enheten, og trykk en gang til for å slå den på igjen. Kontroller fastvareversjonen til det personlige lydsystemet. Hvis "MC2.08" vises var oppdateringen av fastvaren vellykket.
Merk:

 • Det vil normalt ta 3 til 10 minutter for systemet å fullføre oppdateringen. Det kan likevel ta lengre tid, avhengig av nettverksmiljøet ditt
 • Ikke betjen enheten eller fjernkontrollen under oppdateringen. I tillegg må du ikke slå av systemet eller koble fra strømmen under oppdateringen