Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • MAP-S1

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering NW 2.11 for MAP-S1
 • Utgivelsesdato:31-08-2017
 • Trenger jeg å oppdatere til denne?Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis ditt Multi Audio Player-system allerede er oppdatert til fastvareversjon NW 2.11.
  Hvis du ikke er sikker er det enkelt åse hvilken versjon av fastvarendu har:
  • Etter at du SLÅR PÅ apparatet, trykker og holder du inne [ENTER] og [BACK] på enheten til "NW 2.11" vises på skjermen
  • For å avslutte modus for kontroll av firmware-versjon roterer du |<</>>| hjulet tre ganger til høyre til det vanlige displayet vises
 • Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

  • Viktig! Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonssystemet Spotify
 • Tidligere fordeler og forbedringer

  • Forbedrer DSDIFF- og DLNA-avspilling

Nedlasting

Fastvareoppdateringen gjøres via internett (nettverk) Kontroller følgende:
Merk: Du kan ikke oppdatere til siste versjon hvis enheten IKKE er koblet til internett (nettverk). Når en ny programvareversjon blir oppdaget, vil dette systemet bli oppdatert når det er koblet til internett og "UPDATE" vises på skjermen. Hvis dette er tilfellet må du følge prosedyren nedenfor for å oppdatere til den siste versjonen

 1. Trykk MENU (Meny)
 2. Trykk for å velge "NETWORK" (Nettverk), trykk deretter "Enter".
 3. Trykk for å velge "UPDATE" (Oppdater), trykk deretter "Enter".
 4. Trykk for å velge "OK", trykk deretter "Enter".

Oppdateringen begynner.
Etter at du er ferdig med oppdateringen vises "COMPLETE" (Fullført) på skjermen. Trykk for å slå av enheten, og trykk en gang til for å slå den på igjen. Kontroller fastvareversjonen til det personlige lydsystemet. Hvis "NW 2.11" vises var oppdateringen av fastvaren vellykket.
Merk:

 • Det vil normalt ta rundt 10 minutter for systemet å fullføre oppdateringen. Det kan likevel ta lengre tid, avhengig av nettverksmiljøet ditt
 • Ikke betjen enheten eller fjernkontrollen under oppdateringen. I tillegg må du ikke slå av systemet eller koble fra strømmen under oppdateringen