Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-65XD7505
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD8005
 • KD-55XD7005
 • KD-55XD7004
 • KD-50SD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-49XD8099
 • KD-49XD8088
 • KD-49XD8077
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD7004
 • KD-43XD8305
 • KD-43XD8099
 • KD-43XD8088
 • KD-43XD8077
 • KD-43XD8005
 • KD-100ZD9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Introduserer veiledningsvideoer i BRAVIA Recommendations-hyllen (Anbefalinger)
 • Forbedrer TV-ens responstid ved bruk av fjernkontrollen
 • Forbedrer brukeropplevelsen ved konfigurering av Samba TV-tjenesten
 • Løser et problem med 4K-avspilling på YouTube (oppløsning på 2560 x 1440 eller høyere)
 • Løser et problem med at TV-en slår seg på av seg selv i standbymodus 

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

Med denne fastvareoppdateringen lanseres Android Nougat på Android TV™-er fra Sony med støtte for:

 • Bilde-i-bilde-modus
 • Innstillingsmodus for halv skjerm
 • Oppgavebytting (rask tilgang til nylig brukte apper)
 • Flere Google-kontoer
 • Google Cast-4K-innhold via innebygd Chromecast
 • Mulighet for å bytte til TV-visningsmodus fra startmenyen med PPROG + eller tallknappene
 • Hybrid Log-Gamma-HDR-innhold (HLG)
 • Talesøkfunksjon i nettleser
 • Forbedret design på kategorilisten
 • Forbedret visning av Wi-Fi®-passordskjermbildet

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og forbedringene, kan du gå til:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.

 • Kanalsortering
 • Forbedrer ytelsen til TV-apparatet

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Modell- og programvareversjonen skal vises øverst til høyre på skjermen.


[1] modell
[2] programvareversjon

Hvis versjonsnummeret er PKG6.2671xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og oppdatering er ikke nødvendig.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales)
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er ved å laste dem ned rett fra TV-en via Internett.
MERK: Kontroller at funksjonen Auto. nedlasting av programvare er aktivert. (Denne innstillingen er som standard aktivert).
 1. Trykk på [HOME]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [Hjelp].
 3. Velg [Systemprogramvareoppdatering].
 4. Velg [Auto. nedlasting av programvare].

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.

Ved hjelp av en USB-lagringsenhet

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis du ikke er koblet til Internett, eller hvis funksjonen Auto. nedlasting av programvare ikke kan lastes ned, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v6.2671 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip

Filversjon

 • PKG6.2671

Filstørrelse

 • 1 727 723 589 byte

Utgivelsesdato

 • 25-10-2017

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en, eller koble den fra strømnettet, mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip er 1 727 723 589 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg til rotkatalogen på USB-enheten.
  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Skru på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-lagringsenheten med filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg inn i USB-porten på TV-en.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Når USB-lagringsenheten er oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-lagringsenheten, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbilde for oppdateringen vises på TV-en.
 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.

  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:

  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen
 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.
 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er «PKG6.2671xxxx» eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er «PKG6.2671xxxx» eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Hva kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare ved hjelp av Internett.

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.