Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • RSX-GS9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med forrige oppdatering

 • Original DSD-avspilling(*) på 11,2 MHz/1 bit med Android-smarttelefon i USB DAC
  Native DSD-avspilling(*) på 5,6 Mhz/1 bit med iPhone i USB DAC
  begge med Sony | Music Center.
  (*)En smarttelefon kreves for Native DSD-avspilling.
 • USB DAC-utgangskompatibel med Sony | Music Center-appen

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Sangtittelvisning via USB 1 og USB 2
 • Visning av anropernavn under håndfrie samtaler med Bluetooth®
 • Gå til Settings (Innstillinger) > Sony-app for å sette appoppstart av Music Center til AUTO eller OFF (AV)
 • Innstilling for lysstyrke
 • Native DSD-avspilling på 11,2 MHz/1 bit med Walkman(*) i USB-DAC
  (*)En kompatibel Walkman kreves for Native DSD-avspilling på 11,2 MHz/1 bit.
  Det kan hende at det ikke finnes noen kompatibel Walkman i ditt land eller region.
 • Kompatibel med Sony | Music Center-appen
 • DSD5.6MHz/1 bit-innhold kan nå spilles av på USB1- og USB2-porter.
 • Feilrettinger for høypassfilteret og lavpassfilteret.
 • Retter også feilen der visningen av tidsjustering ble slått av når tenningen ble slått på.

Filinformasjon

Filnavn

 • RSXGS9_v13.zip

Filversjon

 • 13

Filstørrelse

 • 72.1 MB (75 699 787 byte)

Utgivelsesdato

 • 09/11/2017

Klargjøring

 • Gjeldende fastvareversjoner:
  • Hvis fastvaren på enheten er versjon 13 eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.

Slik sjekker du fastvareversjonen på hovedenheten

Merk Pass på at du har fjernkontrollen tilgjengelig.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Trykk og hold SRC-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå av kilden og vise klokken.
 3. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen i mer enn to sekunder.
 4. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "GENERAL" (Generelt) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 5. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "Firmware" (Fastvare) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 6. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "Version" (Versjon) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 7. Gjeldende fastvareversjon vises. Hvis versjonsnummeret som vises er 13 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Installer

1. Forberedelse: Slik gjør du klar en USB-lagringsenheten til fastvareoppdateringen:

 1. Koble USB-enheten til PC-en, og formater den med filsystemet FAT16, FAT32 eller exFAT.
 2. Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 3. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  • Filnavn: RSXGS9_v13.zip
  • Filstørrelse: 72.1 MB (75 699 787 byte)
 4. Pakk ut den nedlastede ZIP-filen.
 5. Kopier mappen "UPDATE" (Oppdatering) til rotkatalogen på USB-enheten som er koblet til PC-en.
 6. Koble USB-enheten fra PC-en

2. Oppdatering: Slik oppdaterer du fastvaren på hovedenheten ved hjelp av USB-lagringsenheten

Merknader:

 • Oppdatering via USB kan bare utføres ved hjelp av USB1-porten på frontpanelet.
 • Utfør alle trinnene som er angitt nedenfor.
 • Det tar omtrent fem minutter å utføre oppdateringen i bilen.
 • Parker bilen på et sikkert sted, og start motoren slik at du unngår spenningsfall i strømtilførselen til enheten.
 • Koble ikke fra strømtilførselen fra bilbatteriet og slå ikke av tenningen (strøm til tilbehør) under oppdateringen ettersom de kan føre til feil.

 1. Slå på hovedenheten, og vent i 30 sekunder til enheten er helt ut av standbymodus.
 2. Trykk og hold SRC-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå av kilden og vise klokken.
 3. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen i mer enn to sekunder.
 4. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "GENERAL" (Generelt) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 5. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "Firmware" (Fastvare) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 6. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "Update" (Oppdater) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 7. Trykk på knappen "↑" eller "↓" på fjernkontrollen til "YES" (Ja) vises, og trykk på "ENTER"-knappen på fjernkontrollen.
 8. Når "Insert USB" (Sett inn USB) vises på skjermen, setter du USB-lagringsenheten som inneholder fastvareoppdateringen, i USB1-porten.
 9. Oppdateringen tar omtrent fem minutter, og hvis oppdateringen er vellykket, starter enheten automatisk på nytt fra tilstanden hvor kilden er slått av (klokken vises).
 10. Kontroller at fastvareversjonen er oppdatert ved å følge prosedyren som er beskrevet ovenfor under "Slik sjekker du fastvareversjonen på hovedenheten". Hvis versjonsnummeret som vises er 13, er oppdateringen av fastvaren fullført.