Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Støtter funksjonen for å veksle mellom å aktivere/deaktivere funksjonen for håndbevegelser på styreplate
 • Støtter å bla i motsatt retning når du bruker skyvebevegelsen med to fingre
 • Løser et problem med at motsatt handling forekommer når du endrer størrelsen på innholdet, avhengig av applikasjon (for eksempel Kart)
 • Løser et problem med at du utilsiktet blar på skjermen når du bruker klypebevegelsen med to fingre
 • Støtter å endre innstillingen for ventetid for klikk på styreplate
 • Løser et problem med at tasteinndata går tapt, og at en tast utilsiktet holdes nede
Merk: Du må også bruke oppdateringen «VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9 update» (eller en nyere versjon).

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med utilsiktet tasteinndata ved sveiping i øverste på styreplaten, avhengig av innstillingene for tastaturoppsett
 • Løser et problem med utilsiktet tasteinndata ved sveiping helt til høyre på styreplaten, avhengig av innstillingene for tastaturoppsett
 • Løser et problem med utilsiktet oppstart av Cortana i enkelte versjoner av Windows 10
 • Løser et problem med at inndata fra det første tastaturet utilsiktet går tapt når OS-oppstarten/-omstarten/-dvalemodusen fortsetter
 • Løser et problem med at USB-enheten stanser
 • Forbedrer følelsen av tastegjentakelse når du trykker på og holder nede en tast

Filinformasjon

Filnavn

 • EP0000605002.exe

Filversjon

 • Versjon 1.89

Filstørrelse

 • 6 824 704 byte

Utgivelsesdato

 • 25-12-2017

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste versjonen av denne oppdateringen er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 8.1 (32/64 bit)
VIKTIG: Modellene som er oppgradert til Windows 8.1 / Windows 10, er også målet for denne oppdateringen.

Nedlasting

Før du oppgraderer

 • Av og til kan meldingen «Windows trenger din tillatelse for å fortsette» vises i dialogboksen Brukerkontokontroll. I slike tilfeller klikker du på [Continue] for å fortsette, og følger instruksjonene.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Sørg for å logge på datamaskinen som Administrator

VIKTIG:
 • Du MÅ fullføre begge trinnene «1. Update» (Oppdater) og «2. Pairing» (Paring) nedenfor for å oppdatere fastvare.
 • Du må IKKE utføre innsovning, omstart eller avslutning før begge trinnene «1. Oppdatere» og «2. Pairing» (Paring) er fullført.
 1. Last ned EXE-filen EP0000******, og lagre den i en mappe på datamaskinen.
 2. Kontroller at nettadapteren er koblet til datamaskinen før du fortsetter.
 3. Gå til mappen der filen ble lastet ned.
 4. Dobbelttrykk (eller dobbeltklikk) på EP0000******.exe
 5. Trykk på knappen «1. Update» (Oppdater). (Meldingen «Updating firmware ...» (Opdatererer fastvare) vises. Vent i ca. ett minutt.)
 6. Når meldingen «Update Success!!!» (Oppdateringen er vellykket) vises, trykker du på knappen «2. Pairing» (Paring).
 7. Fullfør paringen manuelt ved å følge instruksjonene for «Pare det trådløse tastaturet med VAIO-datamaskinen din.»
 8. Trykk på knappen «Close» (Lukk).
 9. Start datamaskinen på nytt.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Når oppdateringen er ferdig, må du bekrefte at den nye versjonen er installert.
Kontroller opphavsrettighetene til følgende enhet i Enhetsbehandling.

Velg [USB Composite Device] (plassering: Port_#0001.Hub_#0003) → Opphavsrettigheter → [Details]-fanen → [Bus reported device description]

Hvis versjonen som vises er 1.89, var oppgraderingen vellykket.