Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende AV-mottakere:

 • STR-DN860
 • STR-DN1060

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedret systemstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Tokanals lydmodus og flerkanals stereomodus (2CH/MULTI) under Chromecast built-in-avspilling har blitt lagt til
  MERK: Følg disse trinnene for å velge disse modiene under Chromecast built-in-avspilling:
  1. Trykk på AMP MENU på fjernkontrollen.
  2. Velg [AUDIO]
  3. Velg CAST SOUND
  4. Velg enten MULTI eller 2CH
 • Støtte for Chromecast built-in for Audio v1.21
  • Forbedrede tilkoblingsmuligheter for Chromecast built-in
 • Forbedret aktiveringsstabilitet
 • Funksjon for lytting i flere rom via Chromecast built-in har blitt lagt til
 • Oppdatering av Chromecast built-in-SDK, slik at:
  • høyoppløselig lyd støttes
  • speilfunksjonen støttes
   (Tilgjengeligheten avhenger etter land fastsatt av Google)
 • Forbedret funksjonskvalitet på Bluetooth-sender (BT TX)
 • Forbedret funksjonskvalitet ved USB-avspilling
 • Forbedret tilkobling for Chromecast built-in (lyd)
 • Støtte for FF/FR-funksjonen ved Spotify-tilkobling
 • Fremtidig vedlikeholdsstøtte for Spotify Connect

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Filinformasjon

Navn

 • Fastvare for AV-mottaker til versjon M29.R.0476

zip-filnavn

 • UPDATE_M29R0476.zip

Filversjon

 • Versjon M29.R.0476

Filstørrelse

 • 214 MB (224 757 571 byte)

Utgivelsesdato

 • 25-01-2018

Klargjøring

Fastvaren er kanskje allerede oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker.Hvis versjonsnummeret er M29.R.0476 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du er usikker, kan du sjekke hvilken versjon du har av fastvaren på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis AV-mottakeren er koblet til kontakten HDMI2 2, må du velge HDMI2 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på AV-mottakeren
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen, velg deretter [Setup] > [System Settings] > [System Information] ved hjelp av pilene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER
 5. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Software Version M29.R.0476 – hvis versjonsnummeret er M29.R.0476 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på AV-mottakeren

Det du trengerHvorfor benytte denne metoden?
Internett / nettverk
***ANBEFALT***
 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat
Vi anbefaler denne metoden da den er den enkleste og raskeste måte å oppdatere fastvaren på.
USB-baserte lagringsenheter
 • En datamaskin
 • En USB-basert lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble deg til internett.

Installer

Oppdatere STR-DN1060/DN860 via Internett

Denne metoden anbefales som den enkleste måten å oppdatere på. Den tar vanligvis omtrent 15-60 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til AV-mottakeren.

Det du trenger:

 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen fungerer for første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers blir kanskje AV-mottakeren skadet
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knapper som er nevnt i instruksjonene

Klargjør utstyret på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. (Hvis mottakeren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.)
 2. Koble AV-mottakeren til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter
 3. Slå på AV-mottakeren.

Last ned oppdateringen på følgende måte:

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på [Home]-menyen til å velge [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet], og trykk deretter på Enter
 2. Meldingen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 3. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476] vises på TV-skjermen. Velg Start ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 4. Oppdateringen starter
 5. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING på mottakerens skjerm, Oppdateringen tar opptil 60 minutter. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det tar omtrent fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren har blitt lastet ned. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen fullføres når “COMPLETE” vises på displayet.
  Merk: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 8. AV-mottakeren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0476, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren når du bruker Internett.

 • Meldingen [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] vises på TV-skjermen.
  1. Ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på
  2. Den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom AV-mottakeren og ruteren brukes.
  3. Alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen på nytt.

  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via USB-minne.

 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, men fremdriftsindikatoren på displayet er ikke endret
  Avhengig av nettverkstilkoblingen, kan det hende oppdatering via Internett tar lang tid (opptil 60 minutter). Derfor vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.

 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] på TV-skjermen, og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. Hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå av AV-mottakeren og prøv oppdateringen en gang til
 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig
  Hvis AV-mottakeren er koblet trådløst til Internett, kan du prøve å koble til nettverket med en kabel og deretter prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til AV-mottakeren.
 • Meldingen [Already Updated] vises på TV-skjermen
  Fastvareversjonen som for øyeblikket er installert på AV-mottakeren, er den nyeste versjonen

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Det anbefales at du bruker Internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at den fungerer for første gang:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet.
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knapper som er nevnt i instruksjonene

Last ned oppdateringen til datamaskinen:

 1. Les gjennom og godta vilkår og betingelser
 2. Last ned filen UPDATE_M29R0476.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 214 MB (224,757,571 byte)

Lagre til USB-minne:

 1. Pakk ut filen til datamaskinen:
  • For Mac OS X: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M29R0476.zip-filen. – Den utpakkede mappen får navnet UPDATE (OPPDATERING).
  • For Windows 10 / 8.1 / 7:
   a. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATE_M29R0476.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle)
   b. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper) klikker du på Extract (Pakk ut)
   c. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE (OPPDATERING)
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN og MSB29-FW_MB.ID
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen
   2. Klikk på Send til... på menyen som vises
   3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:)
   4. Oppdateringsmappen kopieres til USB-enheten.

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.

Overfør oppdateringen til AV-mottakeren

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.

Klargjør utstyret på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på AV-mottakeren
 3. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.

Overfør oppdateringen:

 1. Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder oppdateringsfilen i USB-porten, i fronten av AV-mottakeren
 2. Bruk piltastene på fjernkontrollen på [Home]-menyen til å velge [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via USB Memory], og trykk deretter på Enter
 3. Meldingen [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 4. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING på mottakerens skjerm, Oppdateringen tar opptil 60 minutter. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 5. Oppdateringen starter
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen fullføres når “COMPLETE” vises på displayet.
  Merk: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 8. Spilleren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 9. Ta USB-enheten ut av AV-mottakeren og aktiver programmet
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0476, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en disk.

 • UPDATE og ERROR vises vekselvis på displayet på mottakeren.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
  3. Prøv oppdatering via USB-minne.

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Aktiver AV-mottakeren og følg fremgangsmåten for å oppdatere på nytt via USB-minne.

 • Oppdateringsfilen UPDATE_M29R0476.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på AV-mottakeren
  3. Prøv oppdateringen igjen.