Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedret BRAVIA Sync-tilkobling

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Filinformasjon

Filnavn

 • 18VK_M.zip

Filversjon

 • 1.12

Filstørrelse

 • 2.86 MB (3 004 505 byte)

Utgivelsesdato

 • 11-04-2018

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret som vises er 1.12 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

VIKTIG:

Når du har kontrollert versjonen, tilbakestilles alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Vi anbefaler at du noterer deg forrige innstilling etter behov.
Deretter slettes pareinformasjonen om Bluetooth-tilkobling med smarttelefon/Bluetooth-TV. Du må pare på nytt etter at du har sjekket versjonen.
trinn [3] hvis en annen knapp enn [VOLUME+] trykkes på, lyser LED-lampen, men den viser ikke relevant informasjon om programvaren.

 1. Når enheten er slått på, kontrollerer du den normale oppstartsstatusen.
 2. På fjernkontrollen trykker du på knappene [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(CURSOR DOWN)] → [↑(CURSOR UP)] i den rekkefølgen. Dette viser versjonens standbytilstand. (Alle LED-lamper vil blinke.)
 3. Trykk på knappen [VOLUME+]. Versjonsnummer vises som vist nedenfor.
  Visningsmønster for versjonsnummer: A.BC
  • Blink for TV-LED: første nummer (A)
  • Blink for BLUETOOTH-LED: første tall i desimaltall (B)
  • Blink for USB-LED: andre tall i desimaltall (C)
   Eksempel: versjon 1.12
 4. Kontroller programvareversjonen. (Hvis programvareversjonen er oppdatert, er det ikke nødvendig å oppdatere den.)
 5. Når du har kontrollert versjonen, trykker du på av/på-knappen, går ut av modusen for versjonskontroll, og deretter trykker du på av/på-knappen på nytt for å slå av enheten.

Installer

1. Klargjøring: Slik gjør du klar en USB-lagringsenheten til fastvareoppdateringen:

Merknader:

 • Bruk en USB-lagringsenhet som er formatert av FAT32. Ikke bruk FAT16, exFAT eller NTFS-drivere.
 • Anbefalt operativsystem du bør bruke til å laste ned programvaren og overføre oppdateringsfilen til et USB-minne med:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Koble USB-enheten til en PC, og sørg for å formatere den med filsystemet FAT32.
 2. Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 3. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  • Filnavn: 18VK_M.zip
  • Filstørrelse: 2,86 MB (3 004 505 byte)
 4. Pakk ut den nedlastede ZIP-filen.
 5. Kopier filen «18VK_M.bin» til rotkatalogen på USB-enheten som er koblet til PC-en.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres
 6. Koble USB-enheten fra PC-en

2. Oppdatering: Slik oppdaterer du fastvaren på hovedenheten ved hjelp av USB-lagringsenheten

Merknader:

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på HT-SF200/HT-SF201.
 • Ikke slå av HT-SF200/HT-SF201 eller koble enheten fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen under programvareoppdateringen.
 • Ikke trekk ut strømledningen før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil på systemet.

 1. Slå på soundbaren. Vent til LED-skjermen går tilbake til forrige inngangsvisning.
  (Eksempel på TV valgt i forrige inngang.)
 2. Sett inn USB-en med oppdateringsfilen.
 3. Trykk på og hold inne knappene [BLUETOOTH] + [POWER] på berøringsskjermen i fem sekunder, og hold dem inne til LED-lampen for USB lyser.
 4. LED-skjermen vises når oppdateringsprosessen har startet. LED-lampen vises som vist når oppdateringen har begynt. Etter oppdateringen slås soundbaren automatisk på.
  Oppdateringsprosessen kan ta cirka tre minutter.
 5. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.12, var fastvareoppdateringen vellykket.