Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7RM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Et nytt intervallalternativ er nå tilgjengelig for flerfotografering med pikselveksling: [On: Shooting Interval 0.5sec]-alternativet (På: Fotograferingsintervall på 0,5 sek) har blitt lagt til i menyen
  *Når kameraet er koblet til en PC, må du bruke den nyeste versjonen (1.2 eller nyere) av programvaren Imaging Edge.
  *Når du bruker et objektiv av A-typen via en monteringsadapter (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4), kan intervallet være noe lenger.
 • Bracketing er nå tilgjengelig under stillegående fotografering med ukomprimert RAW
 • Forbedrer det optimale visningsnivået under S-Log-fotografering
 • Forbedrer AF på øye-funksjonen, som under visse omstendigheter ikke fungerte som det skulle
 • Løser et problem med at [Viewfinder Brightness] (Søkerlysstyrke) ikke ble reflektert på riktig måte i innstillingen [Manual] (Manuell)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Løser problemer med at «Set File Name»-funksjonen (Angi filnavn) ikke fungerer som den skal
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.10 (Mac) av ILCE-7RM3

Filversjon

 • 1.10

Filstørrelse

 • 294.5 MB (294 509 862 byte)

Utgivelsesdato

 • 08/05/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 1.10, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [7] (oppsett, underside [7]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden. Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Update (informasjon om denne systemprogramvareoppdaterignen) i menyen System Software Updater, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_ILCE7RM3V110.dmg] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7RM3V110.dmg] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_ILCE7RM3V110] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk ikonet.

 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Oppdateringen av systemprogramvaren starter. 7. Slå på kameraet.
 8. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 10. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.01 or earlier (versjon 1.01 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 1.10 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.
  Må oppdateres


  Trenger ikke oppdatering


 11. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.01 or earlier (versjon 1.01 eller tidligere), klikker du på Next (Neste).
 12. Kameraet tilbakestilles automatisk.

  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 13. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og oppdateringen starter. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 10 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 14. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 1.10.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [7] (oppsett underside [7] ) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.