Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WF-1000X

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forhåndsoppdatering som støtter Google Assistant
 • Andre funksjonsforbedringer

 • Merk:
  Google og Android er varemerker som tilhører Google LLC.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer tilkoblingsstabiliteten og forhindrer at lyden hopper
 • WF-1000X slås ikke lenger automatisk av når du endrer lydkvalitetmodusen via Sony | Headphones Connect-appen på iOS-enheter

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 2.0.0 for WF-1000X

Filversjon

 • Versjon 2.0.0

Utgivelsesdato

 • 17-05-2018

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren på din WF-1000X er versjon «2.0.0» eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble til WF-1000X og Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.
 4. Velg «WF-1000X Version» (WF-1000X-versjon). Dette elementet vises kun dersom enheten har blitt koblet til.
 5. Kontroller fastvareversjonen til WF-1000X.

Systemkrav

Operativsystemer

Gjør klar en Android-enhet (versjon 4.4 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 9.0 eller nyere) som imøtekommer følgende oppdateringskrav.

 • Internett må være tilkoblet.
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect (versjon 3.1.0 eller høyere) må være installert.
 • Pass på at du kobler hodetelefonene til Android-/iOS-enheten din.
 • Kontroller at du kan høre lyd fra begge hodetelefonene ved å spille av musikk før oppdateringen.

Nedlasting

Viktig merknad

IKKE sett hovedenheten i batteriladeren eller slå den av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer, for dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige.

IKKE utfør oppdateringen under ustabile Wi-Fi®-tilkoblingsforhold, f.eks.:
– på et tog eller et sted der Wi-Fi®-signalet er overbelastet
– i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som benytter seg av en radiobølgefrekvens på 2,4 GHz

Kontroller at begge enhetene (en Android-/iOS-enhet og WF-1000X) er helt oppladet.

Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 29 minutter å fullføre denne oppdateringen på en Android-enhet.
 • Det tar cirka 44 minutter å fullføre denne oppdateringen på en iOS-enhet.
 • Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene.
  • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
  • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
  • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble WF-1000X til Sony | Headphones Connect-appen.
  • For Android-enheter:
   • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen og kobler hodetelefonene til Android-enheten din.
   • Hvis du allerede har koblet hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen før, velger du «WF-1000X».
  • For iOS-enheter:
   • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, trykker du på «Connect to the new headphones» (Koble til de nye hodetelefonene).
   • Hvis du allerede har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, trykker du på «Connect to the paired headphone» (Koble til de parede hodetelefonene) og velger WF-1000X.
 3. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet.
 4. Hvis oppdateringen er tilgjengelig, vises meldingen «Headphone update is available» (Oppdatering for hodetelefoner er tilgjengelig). Trykk deretter på «More Info» (Mer informasjon).
  Kontroller at de høyre og venstre klokkene på hodetelefonene er koblet til hverandre. For å bekrefte tilkoblingen trykker du på en knapp på den høyre siden og ser om et blått lys blinker hvert femte sekund. Hvis det ikke blinker, eller hvis det blinker annethvert sekund, kan du prøve å legge produktet i vesken og prøve på nytt fra begynnelsen.
 5. Kontroller at «Version 2.0.0» vises, og trykk på OK. Deretter starter oppdateringen.
 6. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
  MERK:
  Når meldingen [Bluetooth Pairing Request] (Forespørsel om Bluetooth-paring) vises, trykker du «Pair» (Par). Deretter fortsetter oppdateringen. (Gjelder kun iOS-enheter)
 7. Overføringen starter. Og den går automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 8. Når overføringen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført. Det tar omtrent ett minutt.
  MERK:
  Ikke sett hovedenheten i ladevesken eller slå av hodetelefonene når du laster ned oppdateringer, overfører data eller oppdaterer. Hvis du gjør dette, kan hodetelefonene bli ubrukelige.
 9. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet [Kontroller fastvareversjonen].

Hvis den viste fastvareversjonen er 2.0.0, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Hvis meldingen «Software update failed» (Programvareoppdateringen mislyktes) vises under oppdateringen.

 1. Trykk på OK.
 2. Sett deretter WF-1000X i batteriladeren, og ta den ut igjen.
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises er 2.0.0, var oppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke «WF-1000X Version» (WF-1000X-versjon) i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til «Kontroller fastvareversjonen» i avsnittet «Klargjøring» på denne siden for å finne ut av hvordan du sjekker versjonen.

Du kan finne relatert informasjon på følgende side.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones