Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

Om denne nedlastingen

Benefits and improvements from the latest update

 • Introduces the ability to add new apps to “My Apps” on the TV menu bar
 • Improves the user experience when registering favourite channels using the TV menu bar
 • Improves the software update confirmation screen
 • Reduces the time it takes for audio output to be heard from the Sound Bar when switching the TV on from standby
 • Resolves an issue where the brightness decreases every time HDR content is played
 • Resolves an issue where SDR content flashes/flickers while the TV's HDR setting is set to "Auto"
 • Resolves an issue where lip sync error occurs when the Sound Bar is connected to TV

Previous Benefits and Improvements

The following benefits and improvements are also included in this update.

 • Dolby Vision content is supported for video streaming apps/services installed on the TV such as Amazon Prime Video and Netflix. (ZD9, XE94, XE93 and A1 only)*

  * Selected Sony TVs (ZD9, XE94, XE93 and A1 Series) will support Dolby Vision with the software update to be rolled out in Europe within April, 2018. To enjoy Dolby Vision content, the video streaming app/service must support Dolby Vision. For more information, please contact the app/service provider. In addition, after the Sony TV receives the software update, devices with Dolby Vision playback (such streaming media players and UHD Blu-ray players) that are connected to the Sony TV by HDMI will also require a software update to support Dolby Vision playback through the device. For more information on the timing of an update to a particular player, please contact the player’s manufacturer.
 • Voice search UI has changed
  You can search content while viewing the screen. Press the [↑] button on the remote control to show all of the search results. Then scroll through the categories using the directional buttons.
 • Introduces support for BBC iPlayer HLG HDR format (UK only)
 • Resolves an issue where the following message appears: "Samba Services Manager has stopped"
 • Resolves an issue where audio on TV speaker echoes when connected to Bluetooth headphones
 • Resolves Amazon Prime Video playback issue where the video freezes and lip sync error occurs
 • Resolves an issue where home audio amplifier does not switch input automatically to TV input when using "BRAVIA Sync Control" function
 • Resolves an issue where the TV input selector does not switch to HDMI connected player automatically when using the "One-Touch Play" feature
 • Resolves an issue where videos from NPO’s HbbTV app cannot be played (The Netherlands only)
 • Resolves an issue where sound continues to be heard from the Sound Bar after turning off the TV via the remote control
 • Introduces How-to videos in the BRAVIA Recommendations shelf
 • Introduces compatibility with Amazon Alexa-enabled devices (UK only)
 • Improves TV response time when using the remote control
 • Improves user experience when setting up Samba TV service
 • Resolves YouTube 4K playback issue (2,560 x 1,440 resolution or higher)
 • Resolves an issue where the TV turns on by itself from standby mode
 • This firmware update introduces Android Nougat to Sony's Android TV and supports:
  • Picture-in-Picture mode
  • Half-screen settings mode
  • Task-switching (quickly access recently used apps)
  • Multiple Google accounts
  • Google Cast 4K content via built-in Chromecast
  • Ability to switch to TV viewing mode from Home menu with PROG +/- or number buttons
  • Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR content
  • Voice search web browser functionality
  • Improved category list design
  • Improved Wi-Fi password input screen
  • A2DP (Bluetooth headphone) functionality (Applicable for A1, XE94, XE93, XE90, and XE85 Series)
  • New sound setting (Dialogue mode) (Applicable for A1, XE94, XE93, XE90, XE85, XE83, and XE80 Series)
  NOTE: For more information on the features and improvements, please go to:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.
 • Improved channel sorting

Restrictions

 • Only for use with the products sold in Europe. Not all models are sold in all countries.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. På TV-skjermen vises versjonsnummeret til fastvaren.


[1] modell
[2] programvareversjon

Hvis versjonsnummeret er PKG6.5603.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og oppdatering er ikke nødvendig.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-tilkobling til TV-en.
MERK: Kontroller at funksjonen Auto. nedlasting av programvare er aktivert. (Denne innstillingen er som standard aktivert).
 1. Trykk på [HOME]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [Hjelp].
 3. Velg [Systemprogramvareoppdatering].
 4. Velg [Auto. nedlasting av programvare].

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Ved hjelp av en USB-lagringsenhet:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis en Internett-tilkobling ikke er konfigurert på TV-en eller funksjonen Auto. nedlasting av programvare ikke kan laste ned, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.5603for TV

ZIP-filnavn

 • sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.5603

Filstørrelse

 • 1 818 857 425 byte

Utgivelsesdato

 • 23-05-2018

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en, eller koble den fra strømnettet, mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.

 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip er 1 818 857 425 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg til rotkatalogen på USB-enheten.

  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedefor:

 1. Skru på TV-en.

 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.

 3. Sett USB-lagringsenheten med filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg inn i USB-porten på TV-en.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.

 4. Når USB-lagringsenheten er oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  Merknad: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-lagringsenheten, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbilde for oppdateringen vises på TV-en.

 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen

 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.

 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonenfor å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG6.5603.xxxx eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG6.5603.xxxx eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Hva kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare ved hjelp av Internett.

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.