Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • FDR-X3000

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Android 8-støtte for ekstern påslåingsfunksjon via PlayMemories Mobile
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.01 (Mac) av FDR-X3000

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 223.9 MB (223 853 114 byte)

Utgivelsesdato

 • 29/05/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 1.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

Trykk på UP- (Opp) eller DOWN-knappen (Ned) for å velge [MENU] (Meny) – [SETUP] (Oppsett) – [Ver.] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 - 10.15 må ha DriverLoader_1015 installert før programvaren oppdateres.

  Viktig:
  Maskiner med macOS 11 – 12 må ha "System Software Update Helper" installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-BX1.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-BX1.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_FDRX3000V101.dmg] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.

 2. Dobbeltklikk på filen [Update_FDRX3000V101.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.

 3. [Update_FDRX3000V101] pakkes ut.

 4. Dobbeltklikk på ikonet.

 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

 6. Systemprogramvareoppdateringen starter.

 7. Slå på kameraet.

 8. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, i henhold til instruksjonene i vinduet for systemprogramvareoppdateringen.

  Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette skjer, tar du batteripakken ut av kameraet eller nettadapteren, starter datamaskinen på nytt og følger fremgangsmåten fra "2. Start oppdateringsprogrammet for systemprogramvare.


 9. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du på Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.

  Merk: Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 1.01 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.

 10. Etter at du har bekreftet at [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.00], klikker du på [Next] (Neste).

 11. Kameraet tilbakestilles automatisk.
  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet blir vist.

 12. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises under oppdateringen (ca. 15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 13. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til kameraets LCD-skjerm viser samme skjerm som dukket opp, før du startet programvareoppdateringen. Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 1.01.

Trykk på UP- (Opp) eller DOWN-knappen (Ned) for å velge [MENU] (Meny) – [SETUP] (Oppsett) – [Ver.] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.