Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HDR-AS300

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Android 8-støtte for ekstern påslåingsfunksjon via PlayMemories Mobile
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.01 (Windows) av HDR-AS300

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 185 MB (194 473 176 byte)

Utgivelsesdato

 • 29/05/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 1.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

Trykk på UP- (Opp) eller DOWN-knappen (Ned) for å velge [MENU] (Meny) – [SETUP] (Oppsett) – [Ver.] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.

Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datamaskin-maskinvare


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BX1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-BX1.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_HDRAS300V101.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:
  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.

 2. Dobbeltklikk på filen [Update_HDRAS300V101.exe] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.

 3. Systemprogramvareoppdateringen starter.

 4. Slå på kameraet.

 5. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, i henhold til instruksjonene i vinduet for systemprogramvareoppdateringen.

  Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

 6. Kontroller at  vises i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.

 7. Når du har kontrollert det ovennevnte, klikker du på Next (Neste) på systemprogramvareoppdateringen.
  Samtidig vises meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) på kameraets LCD-skjerm. – Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før oppdateringen av systemprogramvaren er ferdig.

 8. Etter at du har bekreftet at [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.00], klikker du på [Next] (Neste).
  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.01], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.

 9. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 10. Etter den automatiske tilbakestillingen vises skjermbildet nedenfor.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (15 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 11. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til kameraets LCD-skjerm viser samme skjerm som dukket opp, før du startet programvareoppdateringen.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 1.01.

Trykk på UP- (Opp) eller DOWN-knappen (Ned) for å velge [MENU] (Meny) – [SETUP] (Oppsett) – [Ver.] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.