Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • RM-LVR3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedrer enhetens generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Speilmodusfunksjoner har blitt lagt til i fjernkontrollinnstillingene

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.01 (Windows) av RM-LVR3

Filversjon

 • 2.01

Filstørrelse

 • 98.4 MB (103 214 272 byte)

Utgivelsesdato

 • 29/05/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Trykk på knappen MENU for å velge [fjernkontrollen innstilling], og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.
 2. Velg [Ver] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen. Systemprogramvareversjonen vises.

Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Maskinvare for datamaskin


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for enheten. Enheten som ladet.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det gjenstående batterinivået er (fire merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • Holder og USB-kabel følger med enheten.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en enhet som er helt oppladet.
 • Ikke slå av enheten under oppdateringen. Enheten kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_RMLVR3V201.exe] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1/10:

  Under standardinnstillingene i Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen Nedlastinger. Klikk på fanen Skrivebord på startskjermen, og finn den nedlastede filen i mappen Nedlastinger ved å bruke Explorer.

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_RMLVR3V201.exe] du lastet ned. – Ikke koble til enheten enda.
 3. Systemprogramvareoppdateringen starter. 4. Koble enheten til datamaskinen.
  1. Koble enheten til datamaskinen med holderen og USB-kabelen som følger med.


   USB Mode (USB-modus) vises på enhetens LCD-skjerm.


   Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
   • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
   • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  2. Kontroller på dette tidspunktet at  vises i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.
  3. Når du har kontrollert det ovennevnte, klikker du på Next (Neste) på systemprogramvareoppdateringen.
   Dataskjerm


   Enhetens LCD-skjerm

   Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av enheten før systemprogramvaren er ferdig oppdatert.
 5. Sjekk om det er nødvendig med en oppdatering
  1. Når du har bekreftet skjermbildene i trinnene ovenfor, klikker du på Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.
   Oppdatering er nødvendig.


   Hvis skjermbildet under vises, er ikke oppdateringen nødvendig. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør).
  2. Når du har bekreftet at gjeldende versjon er Ver.2.00 (Versjon 2.00) eller nyere, klikker du på Next (Neste).
 6. Etter den automatiske tilbakestillingen vises skjermbildet nedenfor.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (ca. 10 minutter).

  Merk: Ikke slå av enheten eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 7. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet nedenfor. Enheten startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til LCD-skjermen viser det samme skjermbildet som dukket opp, før du startet programvareoppdateringen.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.01.

 1. Trykk på knappen MENU for å velge [fjernkontrollen innstilling], og trykk deretter på REC/ENTER-knappen.
 2. Velg [Ver] (Versjon), og trykk deretter på REC/ENTER-knappen. Systemprogramvareversjonen vises.