Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Løser et problem med at kameraet i enkelte tilfeller ikke fungerer som det skal når programvaren oppdateres til versjon 3.00
  – Kameraer som ble oppdatert til versjon 3.00 og deretter til versjon 3.01, kan ha mistet den registrerte egendefinerte innstillingen for Fn-menyen (funksjon).
  I så fall kan du stille inn menyen på nytt etter dine egne preferanser ved å gå til:
  [MENU] – [Camera Settings2] – [Function Menu Set] (Meny) – (Kamerainnstillinger2) – (Innstilling av funksjonsmeny)
 • Programvareversjonen 3.01 har også følgende oppdateringer fra versjon 3.00
 • Lanserer støtte for det nye objektivet «SEL400F28GM»
  • Optimalisering av den optiske bildestabiliseringens ytelse og støtte for objektivets nye bildestabiliseringsmodus (modus 3).
  • [Function Ring(Lens)] (Funksjonsring (objektiv)) har blitt lagt til i menyen
   *På SEL400F28GM kan innstillingen [APS-C S35/Full Frame Sel.] (APS-C S35/valg av full bilderamme) tilordnes funksjonsringen, i tillegg til [Power Focus] (Elektronisk fokus).
  • [Aperture Drive in AF] (Blenderåpning i AF) har blitt lagt til i menyen.
   *På SEL400F28GM låses ikke fokuset selv under kontinuerlig fotografering ved F-verdier større enn F11 under følgende forhold: AF-C, elektronisk lukker, [Aperture Drive in AF]-innstillingen (Blenderåpning i AF) stilt inn på [Focus Priority] (Fokusprioritet). Merk at hastigheten ved kontinuerlig fotografering kan være treg når F-nummeret er over F11.
 • Ny funksjon for profesjonelle innen sports- og nyhetsmedier:
  • Legger til et [Write Serial Number]-alternativ (av/på) til menyen som aktiverer eller deaktiverer kameraets serienummer i Exif-dataene
 • Forbedringer i autofokusytelse og -funksjonalitet
  • Forbedrer sporingen av motiver i bevegelse i AF-C-modus
  • Forbedrer autofokushastigheten under forhold med lite lys
  • Legger til [AF Track Sens] som et valgbart alternativ i de egendefinerte knappeinnstillingene
  • Legger til støtte for alle fokusområder ved bruk av LA-EA3-monteringsadapteren (alternativer som er lagt til i [Focus Area]: «Sone», «Utvid fleksibelt punkt» og «låsbar AF»)
 • Forbedringer i blitskontrollytelse og -funksjonalitet
  • Reduserer tidsforsinkelsen på utløsningen ved bruk av blits
  • Legger til støtte for [Slow Sync.] og [Rear Sync.] ved bruk av trådløs blits
  • Legger til støtte for automatisk korrigering av hvitbalanse ved bruk av fargefilteret til en ekstern blits (HVL-F60RM)
 • Andre forbedringer
  • Reduserer tidsforsinkelsen på utløsningen ved bruk av AF-C-modus
  • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
*Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen

 • Forbedrer kontinuerlig AF
  • Forbedrer det kontinuerlige autofokuset på motiver i bevegelse
  • Forbedrer AF-C-stabiliteten under zooming
 • Legger til nye eller forbedrede funksjoner for profesjonelle sports-/nyhetsfotografer
  • Ny funksjon: tilordning av beskyttede bilder til egendefinert knapp
  • Ny funksjon: Overføring av beskyttede filer via FTP med én gang *1
  • Viser kablet LAN-adresse for MAC
  • Sender IPTC-metadata til filer *2
  • Sender kameraets serienummer til metadataene
 • Andre
  • Forbedrer den generelle betjeningsstabiliteten
  • Forbedrer nøyaktigheten på overopphetingsvarselet
 • Støtter funksjonen «AF på øye» for objektiver av A-typen via LA EA3-monteringsadapteren *3
 • Løser et problem med at RAW-filer kan forsvinne når SDXC- eller microSDXC-minnekort brukes i enkelte smarttelefoner *4
 • Forbedrer bildekvaliteten og den generelle stabiliteten til kameraet
 • Forbedrer ytelsen til det kontinuerlige autofokuset (AF-C) under innzooming med SEL70200GM- eller SEL100400GM-objektivene *5
 • Forbedrer advarselsfunksjonen for overoppheting
*1: Kun bildene som er beskyttet på versjon 2.00.
*2: IPTC-informasjon må opprettes på forhånd med programvaren IPTC Metadata Preset.
*3: Denne funksjonen gjelder kun for objektiver av A-typen som kan tilpasses fotografering med AF-C-sporing på 8 eller 10 bps (maksimalt). Se her for å få mer informasjon.
*4: RAW-data som tas opp av ILCE-9 med systemprogramvaren 1.00 eller 1.01, kan forsvinne. Sørg for å sikkerhetskopiere RAW-datafilene dine, selv om du oppdaterer systemprogramvaren til versjon 1.10.
*5: Programvareversjonen Ver.03 eller nyere for SEL70200GM og Ver.02 eller nyere for SEL100400GM er nødvendig. Erklæringen ble lagt til samtidig som objektivets systemprogramvare ble lansert.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.01 (Windows) av ILCE-9

Filversjon

 • 3.01

Filstørrelse

 • 279 MB (293 006 552 byte)

Utgivelsesdato

 • 10/07/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Maskinvare for datamaskin


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE9V301.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE9V301.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Oppdateringen av systemprogramvaren starter. 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) > Setup subpage 3 (Oppsett, underside 3) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 7. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.00 or earlier (versjon 3.00 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises følgende skjermbilde.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 5 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når oppdateringen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. Kontroller at enheten er slått på, og vent til LCD-skjermen starter på nytt. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.01.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6 ) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.