Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Løser et problem med at kameraet i enkelte tilfeller ikke fungerer som det skal når programvaren oppdateres til versjon 3.00
  – Kameraer som ble oppdatert til versjon 3.00 og deretter til versjon 3.01, kan ha mistet den registrerte egendefinerte innstillingen for Fn-menyen (funksjon).
  I så fall kan du stille inn menyen på nytt etter dine preferanser ved å gå til:
  [MENU] – [Camera Settings2] – [Function Menu Set] (Meny) – (Kamerainnstillinger2) – (Innstilling av funksjonsmeny)
 • Programvareversjonen 3.01 har også følgende oppdateringer fra versjon 3.00
 • Lanserer støtte for det nye objektivet «SEL400F28GM»
  • Optimalisering av den optiske bildestabiliseringens ytelse og støtte for objektivets nye bildestabiliseringsmodus (modus 3).
  • [Function Ring(Lens)] (Funksjonsring (objektiv)) har blitt lagt til i menyen
   *På SEL400F28GM kan innstillingen [APS-C S35/Full Frame Sel.] (APS-C S35/valg av full bilderamme) tilordnes funksjonsringen, i tillegg til [Power Focus] (Elektronisk fokus).
  • [Aperture Drive in AF] (Blenderåpning i AF) har blitt lagt til i menyen.
   *På SEL400F28GM låses ikke fokuset selv under kontinuerlig fotografering ved F-verdier større enn F11 under følgende forhold: AF-C, elektronisk lukker, [Aperture Drive in AF]-innstillingen (Blenderåpning i AF) stilt inn på [Focus Priority] (Fokusprioritet). Merk at hastigheten ved kontinuerlig fotografering kan være treg når F-nummeret er over F11.
 • Ny funksjon for profesjonelle innen sports- og nyhetsmedier:
  • Legger til et [Write Serial Number]-alternativ (av/på) til menyen som aktiverer eller deaktiverer kameraets serienummer i Exif-dataene
 • Forbedringer i autofokusytelse og -funksjonalitet
  • Forbedrer sporingen av motiver i bevegelse i AF-C-modus
  • Forbedrer autofokushastigheten under forhold med lite lys
  • Legger til [AF Track Sens] som et valgbart alternativ i de egendefinerte knappeinnstillingene
  • Legger til støtte for alle fokusområder ved bruk av LA-EA3-monteringsadapteren (alternativer som er lagt til i [Focus Area]: «Sone», «Utvid fleksibelt punkt» og «låsbar AF»)
 • Forbedringer i blitskontrollytelse og -funksjonalitet
  • Reduserer tidsforsinkelsen på utløsningen ved bruk av blits
  • Legger til støtte for [Slow Sync.] og [Rear Sync.] ved bruk av trådløs blits
  • Legger til støtte for automatisk korrigering av hvitbalanse ved bruk av fargefilteret til en ekstern blits (HVL-F60RM)
 • Andre forbedringer
  • Reduserer tidsforsinkelsen på utløsningen ved bruk av AF-C-modus
  • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
* Se HelpGuide for oppdatert funksjonsbruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen

 • Forbedrer kontinuerlig AF
  • Forbedrer det kontinuerlige autofokuset på motiver i bevegelse
  • Forbedrer AF-C-stabiliteten under zooming
 • Legger til nye eller forbedrede funksjoner for profesjonelle sports-/nyhetsfotografer
  • Ny funksjon: tilordning av beskyttede bilder til egendefinert knapp
  • Ny funksjon: Overføring av beskyttede filer via FTP med én gang *1
  • Viser kablet LAN-adresse for MAC
  • Sender IPTC-metadata til filer *2
  • Sender kameraets serienummer til metadataene
 • Andre
  • Forbedrer den generelle betjeningsstabiliteten
  • Forbedrer nøyaktigheten på overopphetingsvarselet
 • Støtter funksjonen «AF på øye» for objektiver av A-typen via LA EA3-monteringsadapteren *3
 • Løser et problem med at RAW-filer kan forsvinne når SDXC- eller microSDXC-minnekort brukes i enkelte smarttelefoner *4
 • Forbedrer bildekvaliteten og den generelle stabiliteten til kameraet
 • Forbedrer ytelsen til det kontinuerlige autofokuset (AF-C) under innzooming med SEL70200GM- eller SEL100400GM-objektivene *5
 • Forbedrer advarselsfunksjonen for overoppheting
*1: Kun bildene som er beskyttet på versjon 2.00.
*2: IPTC-informasjon må opprettes på forhånd med programvaren IPTC Metadata Preset.
*3: Denne funksjonen gjelder kun for objektiver av A-typen som kan tilpasses fotografering med AF-C-sporing på 8 eller 10 bps (maksimalt). Se her for å få mer informasjon.
*4: RAW-data som tas opp av ILCE-9 med systemprogramvaren 1.00 eller 1.01, kan forsvinne. Sørg for å sikkerhetskopiere RAW-datafilene dine, selv om du oppdaterer systemprogramvaren til versjon 1.10.
*5: Programvareversjonen Ver.03 eller nyere for SEL70200GM og Ver.02 eller nyere for SEL100400GM er nødvendig. Erklæringen ble lagt til samtidig som objektivets systemprogramvare ble lansert.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.01 (Mac) av ILCE-9

Filversjon

 • 3.01

Filstørrelse

 • 289.8 MB (289 779 194 byte)

Utgivelsesdato

 • 10/07/2018

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • Mac OS X v.10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden. Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Update (informasjon om denne systemprogramvareoppdaterignen) i menyen System Software Updater, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 2. Filen [Update_ILCE9V301.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE9V301.dmg] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_ILCE9V301] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk ikonet.

 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Oppdateringen av systemprogramvaren starter. 7. Slå på kameraet.
 8. Velg Menu (Meny) > Setup subpage 3 (Oppsett, underside 3) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 10. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.00 or earlier (versjon 3.00 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.
  Må oppdateres


  Trenger ikke oppdatering


 11. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.00 or earlier (versjon 3.00 eller tidligere), klikker du på Next (Neste).
 12. Kameraet tilbakestilles automatisk.

  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 13. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og oppdateringen starter. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 10 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 14. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.01.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6 ) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.