Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • FDR-AX700

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer det optimale visningsnivået under S-Log-fotografering
 • Forbedrer Steady Shot-funksjonens opptaksstabilitet under opptaksforhold med høy bildehastighet
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet og ytelse

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.01 (Windows) av FDR-AX700

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 174 MB (182 500 568 byte)

Utgivelsesdato

 • 24/07/2018

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke (NP-FV70A) eller egen nettadapter
 • USB-kabel (følger med), type A-hann-til-Micro-B-hannkabel
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FV70A) eller en nettadapter.
 • Ikke fjern batteriet eller nettadapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ta minnekortet/minneopptaksenheten ut av kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Når oppdateringen er fullført, tilbakestilles alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Filen [Update_FDRAX700V101.exe] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Merknad for brukere av Windows 8.1/10:
Under standardinnstillingene i Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen Nedlastinger.
Klikk på flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.

 2. Dobbeltklikk på filen [Update_FDRAX700V101.exe] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.

 3. Systemprogramvareoppdateringen starter.

 4. Slå på kameraet.

 5. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med
  Merk: Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

 6. Klikk på [Next] (Neste) i oppdateringsvinduet for systemprogramvaren.
  Samtidig vises meldingen "Follow instructions on computer" (Følg instruksjonene på datamaskinen) på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Ikke slå av kameraet før systemprogramvaren er ferdig oppdatert.

 7. Når du har bekreftet den gjeldende versjonen på skjermen, klikker du på [Next] (Neste).

 8. Kameraet tilbakestilles automatisk.

 9. Oppdateringen starter etter tilbakestillingen.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (ca. fem minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.


 10. Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
  Merk: Når oppdateringen er fullført, slår du på kameraet og stiller inn dato og klokkeslett.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 1.01.

Velg [Menu] (Meny) – [OTHERS] (ANNET) – [VERSION DISPLAY] (VERSJONSVISNING) på kameraet. Systemprogramvareversjonen vises.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.