Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Støtter endringer av spesifikasjoner i Spotify-tjenesten
 • Forbedrer tilkoblingen til og betjeningen av USB-DAC-produkter
 • Forbedrer stabiliteten ved bruk av HDD Audio Remote over flere timer
 • Løser et problem med at musikkfiler ikke kan overføres fra Windows10 med PC-innstillinger
 • Merk:
  Hvis du bruker HDD Audio Remote, må du også oppdatere dette.
  Den nyeste versjonen av HDD Audio Remote støtter ikke følgende versjon av operativsystemet.

  • Android 3 eller eldre versjoner
  • IOS 8 eller eldre

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedret avspillingskvalitet ved bruk av den digitale USB-utgangen
 • Forbedret nettverkstilkobling med HDD Audio Remote eller HAP Music Transfer
 • Forbedret og sikrere kommunikasjon
 • Støtter følgende funksjoner:
  • Funksjon for medieserver
  • Funksjon for digital USB-utgang (USB-hub for å koble til 1 harddisk, 1 CD-stasjon og 1 USB DAC)
  • Søkeoperasjoner
  • Fade inn/ut-funksjon
  • Legger til funksjon for Gå til sjanger/artist/album/mappe på alternativmenyen
 • Legger til følgende funksjoner:
  • Sette sporet i kø etter det gjeldende sporet, Sette sporet i kø til slutt
  • Slette sporet fra spillekøen
  • Opprette en spilleliste med spillekøen
  • Slette en spilleliste
  • Slette et spor fra spillelisten
  • Slette informasjonen fra den frakoblede eksterne harddiskstasjonen

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 18444R for HAP-S1 / HAP-Z1ES

Filversjon

 • Versjon 18444R

Utgivelsesdato

 • 16-10-2018

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny HAP-S1 / HAP-Z1ES-modell. Hvis versjonsnummeret er 18444R eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på HAP-S1 / HAP-Z1ES
 2. Trykk HOME (Hjem) på HAP-S1 / HAP-Z1ES og vent til hjemmemenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 3. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 4. I menyen Settings (Innstillinger) merk System Settings (Systeminnstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER
 6. På LCD-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version 18444R" - Hvis versjonsnummeret er 18444R eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen

Det du trenger

 • en Ethernet-kabel for å koble din HAP-S1 / HAP-Z1ES til internett hvis du har et kablet nettverk (LAN)
 • en aktiv internettforbindelse

Viktig merknad

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade HAP-S1 / HAP-Z1ES
 • Ikke slå av HAP-S1 / HAP-Z1ES, eller koble den fra strømnettet mens det oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Last ned og installer

Sett opp utstyret

 1. Koble HAP-S1 / HAP-Z1ES til internett med en Ethernet-kabel eller over Wi-Fi
 2. Slå på HAP-S1 / HAP-Z1ES

Hent ned oppdateringen:

 1. Trykk HOME (Hjem) og vent til hjemmemenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 2. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 3. I menyen Settings (Innstillinger) merk Network Update (Nettverksoppdatering) og velg deretter ENTER med hjulet
 4. Meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) vises på LCD-skjermen
 5. Velg OK , og trykk deretter ENTER
 6. Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på LCD-skjermen
 7. Når nedlastingen er ferdig, vil oppgraderingen starte og du ser framdriften på oppgraderingsskjermen på LCD-skjermen
 8. Når oppgraderingen er ferdig vil HAP-S1 / HAP-Z1ES starte på nytt automatisk Ikke bruk eller slå av HAP-S1 / HAP-Z1ES før oppdateringen er fullført
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 18444R, er fastvareoppdateringen vellykket

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren til HAP-S1 / HAP-Z1ES når du bruker Internett.

Meldingen "Cannot connect to server" (Kan ikke koble seg til server) vises på LCD-skjermen.
Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.

 1. Hvis du har en kablet nettverksforbindelse, kontroller at nettverkskabelen (LAN) er koblet til
 2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om HAP-S1 / HAP-Z1ES har fått sin egen IP-adresse eller ikke
 3. Prøv oppdateringen igjen

Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
Slå av HAP-S1 / HAP-Z1ES og prøv oppdateringen igjen.

Nedlastingsprosessen (trinn 6 under "Hent ned oppdateringen" ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter, og er ennå ikke ferdig.
Avbryt nettverksoppdateringen og kontroller deretter nettverksforbindelsen.

Oppdateringsprosessen (trinn 7 under "Hent ned oppdateringen" ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter, og er ennå ikke ferdig.

 1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
 2. Slå på HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Prøv oppdateringen igjen

Prosessen Update database (Oppdater database) har stoppet med en feilmelding.
Slå HAP-S1 / HAP-Z1ES av og på. Prosessen Update database (Oppdater database) starter på nytt.