Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • CDX-3201DAB

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at lyden forvrenges når HPF (høypassfilter) er satt til ON (PÅ)

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet
Merk:
 • USB-minne med exFAT-format støttes ikke.
 • USB-minne med en kapasitet på mer enn 32 GB støttes ikke.

Filinformasjon

Filnavn

 • CDX3201DAB_M11S03.zip

Filversjon

 • M 11 / S 03

Filstørrelse

 • 711 KB (729 032 byte)

Utgivelsesdato

 • 30-08-2018

Klargjøring

 • Gjeldende fastvareversjoner:
  • Hvis fastvaren på enheten er versjon «M 11 / S 03» eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen

Slik sjekker du fastvareversjonen på hovedenheten

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Trykk og hold «SRC»-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå av kilden og vise klokken
 3. Trykk på «MENU»-knappen
 4. Vri kontrollknappen til «GENERAL» vises, og trykk på kontrollknappen
 5. Vri kontrollknappen til «SET FIRMWARE» vises, og trykk på kontrollknappen
 6. Vri kontrollknappen til «FW VERSION» vises, og trykk på kontrollknappen. Gjeldende fastvareversjon vises.

Installer

1. Klargjøring: Slik gjør du klar en USB-lagringsenheten til fastvareoppdateringen:

 1. Koble USB-enheten til en PC, og sørg for å formatere den med filsystemet FAT16 eller FAT32
 2. Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 3. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  • Filnavn: CDX3201DAB_M11S03.zip
  • Filstørrelse: 711 KB (729 032 byte)
 4. Pakk ut den nedlastede ZIP-filen.
 5. Kopier filen «CDX3201DAB_M11S03.U88» til rotkatalogen på USB-enheten som er koblet til PC-en
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres
 6. Koble USB-enheten fra PC-en

2. Oppdatering: Slik oppdaterer du fastvaren på hovedenheten ved hjelp av USB-lagringsenheten

Merknader:

 • Det tar omtrent to minutter å utføre denne oppdateringen (i bil eller båt).
 • Utfør alle trinnene som er angitt nedenfor.
 • Det anbefales å uføre denne oppdateringen med bilmotoren (eller båtmotoren) i gang for å forhindre at batterispenningen blir for høy under oppdateringen. Før du starter oppdateringen med bilmotoren (eller båtmotoren) i gang, må du parkere kjøretøyet på et trygt sted og la motoren gå til oppdateringen er fullført.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Trykk og hold «SRC»-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå av kilden og vise klokken
 3. Trykk på «MENU»-knappen
 4. Vri kontrollknappen til «GENERAL» vises, og trykk på kontrollknappen
 5. Vri kontrollknappen til «SET FIRMWARE» vises, og trykk på kontrollknappen
 6. Vri kontrollknappen til «FW UPDATE» vises, og trykk på kontrollknappen
 7. Vri kontrollknappen til «FW UPDATE-YES» vises, og trykk på kontrollknappen
 8. Når meldingen «INSERT USB» (SETT I USB) vises, kan du koble USB-lagringsenheten til USB-porten på hovedenhetens frontpanel
 9. Oppdateringen skal ta cirka to minutter, og når den er ferdig, starter enheten automatisk på nytt
 10. Kontroller at fastvareversjonen er oppdatert til versjon M 11 / S 03