Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • STR-DH790

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til støtte for eARC-funksjonen
  Merknader:
  • eARC er en ny HDMI 2.1-standardisert funksjon som legger til støtte for de nyeste lydformatene, i tillegg til lydformater som støttes av den eksisterende ARC-funksjonen (Audio Return Channel).
  • eARC-funksjonen gjør at du kan lytte til objektbasert lydinnhold, som Dolby Atmos – Dolby TrueHD og DTS:X- eller flerkanals LPCM-innhold som ikke kan sendes med ARC-funksjonen

Filinformasjon

Navn

 • Fastvareoppdatering versjon 1.171 for STR-DH790

zip-filnavn

 • h790_upd_ver1171.zip

Filversjon

 • VER. 1.171

Filstørrelse

 • 6.62 MB (6 950 992 byte)

Utgivelsesdato

 • 10-10-2018

Klargjøring

Fastvaren er kanskje allerede oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret er VER. 1.171 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på AV-mottakeren
 2. Trykk på AMP MENU på fjernkontrollen, velg deretter [SYSTEM] med piltastene opp/ned på fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 3. Bruk piltastene opp/ned for å velge [VER. x.xxx]
  Fastvareversjonsnummeret ser slik ut:
  «VER. 1.171» – hvis versjonsnummeret er «VER. 1.171» eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Last ned og installer

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 10/8.1/7
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet.
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Last ned oppdateringen til datamaskinen:

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene
 2. Last ned filen h790_upd_ver1171.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 6,62 MB (6 950 992 byte).

Lagre til USB-minne:

 1. Pakk ut filen til datamaskinen:
  • For Mac OS X: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på h790_upd_ver1171.zip-filen. – Den utpakkede mappen får navnet «h790_upd».
  • For Windows 10 / 8.1 / 7:
   a. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på h790_upd_ver1171.zip-filen. Klikk deretter på «Extract All» (Pakk ut alle).
   b. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper) klikker du på Extract (Pakk ut)
   c. En ny mappe blir opprettet med navnet «h790_upd».
 2. Kontroller at følgende filer finnes i «h790_upd»-mappen:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   Dra og slipp «h790_upd»-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   1. Gå til katalogen mappen ble opprettet i, og høyreklikk på «h790_upd»-mappen.
   2. Klikk på Send to ... (Send til ...) på menyen som vises.
   3. Klikk stasjonen som representerer USB-enheten din (f. eks. den eksterne disken E:)
   4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.

Overfør oppdateringen til AV-mottakeren

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.

Klargjør utstyret på følgende måte:

 1. Slå på AV-mottakeren
 2. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.

Overfør oppdateringen:

 1. Sett inn USB-minneenheten som inneholder oppdateringsfilen i POWER SUPPLY-porten, på bakpanelet på AV-mottakeren.
 2. Se på skjermen, trykk på AMP MENU-tasten og bruk piltastene opp/ned på fjernkontrollen for å velge [SYSTEM] og trykk deretter på ENTER.
 3. Bruk piltastene opp/ned på fjernkontrollen for å velge [UPDATE] (OPPDATER), og trykk på ENTER.
 4. Meldingen [START] vises på skjermpanelet. Trykk på ENTER på fjernkontrollen.
 5. Under oppdateringen vises [UPDT xxx] (x = oppdateringsfremdriften) på displayet. Oppdateringen tar opptil 60 minutter.
  Merk: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 6. Fastvareoppgraderingen er fullført når [COMPLETE] (FULLFØRT) vises på displayet.
  AV-mottakeren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført.
 7. Ta USB-minneenheten ut av AV-mottakeren og aktiver programmet.
 8. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er VER. 1.171, var oppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en disk.

 • «FILE ERR» (feil på fil) vises på skjermpanelet på mottakeren.
  • Slå av systemet, og fjern USB-minneenheten.
  • Kontroller at USB-minnebrikken inneholder «h790_upd»-mappen med alle seks filene inni.
  • Prøv å oppdatere på nytt etter at du har kontrollert innholdet på USB-minneenheten.
 • Hovedstrømstilførselen ble brutt mens oppdateringen pågikk (på grunn av strømbrudd osv.).
  • Kontroller at USB-enheten med fastvaren er koblet til når strømmen er slått av.
  • Når strømmen slås på, fortsetter AV-mottakeren automatisk oppdateringen på nytt.
 • «UPDT ERR» (oppdateringsfeil) vises på skjermpanelet på mottakeren.
  • Slå av systemet, og kontroller at USB-minneenhet med fastvaren er koblet til mottakeren.
  • Når strømmen slås på, fortsetter AV-mottaker automatisk oppdateringen.
 • Oppdateringsfilen h790_upd_ver1171.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på AV-mottakeren
  3. Utfør oppdateringen på nytt