Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • XAV-AX100

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedret CarPlay-funksjonalitet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer berøringsområdene på tunerens forvalgsknapper, noe som gir økt brukervennlighet
 • Varselsskjermbildet som vises ved oppstart, lukkes automatisk
 • Støtter XA-NV400 (plugg-inn-navigeringsmodul til bilen)
 • Forbedrer evnen til å oppdage USB-enheter.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" for XAV-AX100

ZIP-filnavn

 • XAV-AX100_v10209.zip

Filversjon

 • MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09

Filstørrelse

 • 88.1 MB (92 380 788 byte)

Utgivelsesdato

 • 29-11-2018

Klargjøring

Forutsetninger for oppdateringen

Du trenger følgende USB-minneenhet til fastvareoppdateringen:

 • 100 MB eller mer ledig plass
 • High-Speed USB-sertifisert enhet
 • Filsystemet må være i FAT32- eller FAT16-format
  * Hvis du ikke vet om USB-minnet ditt støtter dette, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et USB-minne med mer enn 2 GB.

Hvis fastvareoppdateringen ikke fullføres på første forsøk, må du bruke en annen USB-minneenhet og trykke på tilbakestillingsknappen.

Kontroller fastvareversjonen.

Følg disse trinnene for å kontrollere den installerte fastvareversjonen for enheten:
Hvis versjonen vises som MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09, trenger du ikke å oppdatere fastvaren.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Velg Settings (Innstillinger)] på startskjermen.
 3. Velg General Settings (Generelle innstillinger).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Gjeldende fastvareversjon vises.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Følgende innstillinger tilbakestilles til standardverdier etter oppdateringen. Lagre innstillingene til notatblokk for å kunne gjenopprette dem etter oppdateringen.
  • Generelle innstillinger
   • Klokke
   • Dato/klokkeslett
   • Beep
   • Rattkontroll
   • Egendefinert rattkontroll
  • Lydinnstillinger
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Basshøyttaler
   • Balanse/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Volumnivåer
 • Utfør alle trinnene som er angitt nedenfor.
 • Det tar omtrent ti minutter å utføre oppdateringen i bilen.
 • Parker bilen på et sikkert sted, og start motoren slik at du unngår spenningsfall i strømtilførselen til enheten.

Trinn 1: Last ned oppdateringen

 1. Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 2. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
 3. Pakk ut oppdateringsfilen til mappen Update (Oppdatering), som inneholder CUST_PACK.BIN og st16mcu.bin.
 4. Kopier mappen Update (Oppdatering) til rotmappen på USB-enheten som er koblet til PC-en.
 5. Koble USB-enheten fra PC-en.

Trinn 2: Installer oppdateringen

 1. Koble USB-enheten til hovedenheten.
 2. Trykk på volumknappen og velg Source OFF (Kilde AV) (eller trykk på OFF-knappen (AV) på fjernkontrollen) for å sette enheten i Source OFF-tilstand.
 3. Velg Settings (Innstillinger) på startskjermen. Sveip fra bunnen av skjermen og deretter fra høyre til venstre hvis du ikke finner ikonet for innstillinger.
 4. Velg General Settings (Generelle innstillinger).
 5. Velg Firmware Version (Fastvareversjon).
 6. Velg Update (Oppdater).
  • Kontroller USB-enhetens filstruktur hvis du ikke kan trykke på oppdateringsknappen. Oppdateringsfilen ligger kanskje ikke på rett sted i USB-enheten.
  • Kontroller filene på USB-enheten hvis enheten viser meldingen This data is not compatible (Disse dataene er ikke kompatible). USB-enheten har kanskje ikke riktig oppdateringsfil.
  • Last ned den nyeste oppdateringsfilen hvis versjonen ikke vises som MCU: 1.02.09, SOC : 1.02.09. Det kan være at du bruker feil oppdateringsfil.
 7. Velg Update (Oppdater) på nytt Enheten begynner deretter oppdateringen. Oppdateringen skal være ferdig innen omtrent 10 minutter. Enheten starter automatisk på nytt flere ganger i løpet av oppdateringen. Når oppdateringen er fullført, viser enheten meldingen For your safety (For din sikkerhet).
  • Ikke slå av enheten under oppdateringen.
  • Ikke koble fra USB-enheten under oppdateringen.

Trinn 3: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Velg Settings (Innstillinger) på startskjermen.
 3. Velg General Settings (Generelle innstillinger).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Gjeldende fastvareversjon vises. Når MCU: 1.02.09, SOC : 1.02.09 vises som versjonsnummer, er oppdateringen av fastvaren fullført.

Hvis du ikke får oppdatert fastvaren, kan du prøve på nytt med en annen USB-enhet og trykke på tilbakestillingsknappen.