Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • DSC-RX0

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Løser et problem med at feil forstørrelsesforhold vises ved bruk av MF Assist-funksjonen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • En zoomfunksjon har blitt lagt til
  Tre zoominnstillinger er tilgjengelige: Smart zoom, ClearImage-zoom og digital zoom.
  Merk at zoomfunksjonen også er tilgjengelig når du bruker opptaksgrepet VCT-SGR1 (selges separat).
  Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du laste ned den oppdaterte hjelpeveiledningen.
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.
 • Støtter kamerakontrollboksen (modell CCB-WD1) for kablet flervisningsfotografering
 • Forbedrer den trådløse flervisningsfotograferingen med PlayMemories™ Mobile-appen *1*2*3

  *1: Antallet enheter som kan kobles til, kan endres. Dette avhenger av spesifikasjonene for tilgangspunktet, mobilenheten som brukes, og radiofrekvensforholdene. Opptil 50 enheter har blitt koblet til på en vellykket måte (basert på tester utført av Sony)
  *2: PlayMemories™ Mobile-appen versjon 6.2 kreves
  *3: Sony anbefaler at du kun bruker en sikker Wi-Fi-tilkobling

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.01 (Windows) av DSC-RX0

Filversjon

 • 3.01

Filstørrelse

 • 141 MB (148 831 448 byte)

Utgivelsesdato

 • 13/02/2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [5] (oppsett, underside [5]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datamaskin-maskinvare


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BJ1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-BJ1.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCRX0V301.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_DSCRX0V301.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Systemprogramvareoppdateringen starter. 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) --> Setup subpage [3] (Oppsett, underside [3]) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, tar du batteripakken ut av kameraet eller nettadapteren, starter datamaskinen på nytt og følger fremgangsmåten fra "2. Start oppdateringsprogrammet for systemprogramvare.
 7. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.00 or earlier (versjon 3.00 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall avslutter du USB-tilkoblingen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett i batteriet eller koble til nettadapteren igjen og slå på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises skjermbildet nedenfor.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (5 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når du har fullført oppdateringen, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til samme skjermbilde på kameraets LCD-skjerm vises som ett før du starter programvareoppdateringen.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (avslutt) og kobler fra USB-kabelen.

  Hvis det blir vist en melding om gjenoppretting av data etter at du har startet på nytt, venter du til meldingen forsvinner. Dette er ikke en feil.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.01.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [5] (oppsett underside [5]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.