Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • BDV-E2100
 • BDV-E3100
 • BDV-E4100
 • BDV-E6100
 • BDV-EF1100

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Fjerner Gracenote-funksjonen

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at enkelte Blu-ray-videoer ikke kan spilles av
 • Forbedrer tilkoblingsmulighetene med TV-er fra andre produsenter
 • Løser SSL-sikkerhetsproblemer
 • Forbedrer BRAVIA® Internet Video-tilkoblingen
 • Forbedrer BD-ROM-avspilling

Filinformasjon

Filnavn

 • Oppdatering til fastvareversjon M16.R.0257 på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100

Filversjon

 • M16.R.0257

Filstørrelse

 • 102 MB (107 018 636 byte)

Utgivelsesdato

 • 05-03-2019

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det kan hende at fastvaren allerede har blitt oppdatert. Hvis versjonsnummeret som vises er M16.R.0257 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til. Hvis BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 3. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet.
 4. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på STOP og venter til du ser XrossMediaBar-menyskjermen (XMB).
 5. I XrossMediaBar-menyen velger du Setup (Oppsett) > System Settings (Systeminnstillinger). Deretter velger du ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 6. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 7. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Programvareversjon M16.R.0257 – hvis versjonsnummeret er M16.R.0257 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 • Du må ikke slå av BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, eller koble den fra strømmen, under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen eller nettverkskabelen (LAN) under nedlastingen og oppdateringen av programvaren.
 • Ikke trekk ut strømledningen før oppdateringen er fullført. Dette kan føre til en systemfeil.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 på:


Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel du kan koble BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 til Internett med
 • Kontroller at BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
Med en skrivbar CD-R
 • En datamaskin med en CD-skriver
 • En helt ny skrivbar CD-R som er ren og ikke oppskrapet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til via Internett.

Last ned og installer

Oppdatere BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Det du trenger:

 • En Ethernet-kabel du kan koble BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 til Internett med
 • For å forsikre deg om at BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til.(Dette betyr at hvis BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Koble BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 til Internett via en Ethernet-kabel.
 3. Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. Hvis det befinner seg en plate i spilleren, må du ta den ut.
 4. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet. Du kan bare utføre oppgraderingen når BD/DVD-funksjonen er valgt.
 5. I XrossMediaBar-menyen velger du [Setup] (Oppsett) > [System Settings] (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter velger du ENTER.
 6. Velg Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) med fjernkontrollen. Kontroller at Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) er slått av, ellers kan det hende at du ikke får oppgradert fastvaren.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen i XrossMediaBar-menyen til å velge [Setup] (Oppsett) > [Network Update] (Nettverksoppdatering), og trykk deretter på [Enter].
 2. Meldingen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 3. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257] vises på TV-skjermen. Velg [Start] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 4. Oppdateringen starter.
 5. Under oppdateringen vises meldingen [“UPDATE"] (Oppdatering) på frontpanelet.
 6. Fastvareoppgraderingen fullføres når meldingen [DONE] (Ferdig) vises på frontpanelet.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.
 7. Slå systemet på igjen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M16.R.0257, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre dersom det oppstår problemer med å oppdatere fastvaren på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 via Internett.

 • Meldingen [Update failed. ...] vises på TV-skjermen.
  1. Ruteren og alle enheter som er koblet mellom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 og ruteren, er slått på.
  2. Den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 og ruteren brukes.
  3. Alle kablene mellom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Utfør oppdateringen på nytt

  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, kan du prøve å oppdatere med CD-R-prosedyren.

 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%], men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] på TV-skjermen, og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller at du har bekreftet om BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene.(Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved å følge Oppdatere via CD-R-prosedyren.
 • Meldingen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] vises på TV-skjermen.
  Kontroller om LAN-kabelen er koblet til BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 • Meldingen [Already Updated] (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, er den nyeste versjonen

Oppdatere via CD-R og en datamaskin

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en CD-R og overfører den deretter til BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en CD-R.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen UPDATA_M16R0215.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 102 MB (107 018 636 byte).
Opprett platen:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATA_M16R0215.zip-filen.
  1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATA_M16R0215.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle)
   Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Internet Explorer®.Klikk på Skrivebord på startskjermen for å finne mappen Nedlastinger. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
  2. I vinduet Pakk ut komprimerte mapper klikker du på Pakk ut.
  3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE (OPPDATERING)
   Merk: Fire filer pakkes ut: MSB16-FW.BIN and MSB16-FW.ID, MSB16-FW_MB.BIN, og MSB16FW_MB.ID.
 2. Skriv disse fire filene til en tom skrivbar CD. Bruker du programvare for CD-brenning? Velg UDF-formatet (Universal Disc Format).
  Bruk av ISO9660-formatet kan føre til feil på oppdateringsplaten.
Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til på. (Dette betyr at hvis BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 3. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet.
 4. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på STOP og venter til du ser XrossMediaBar-menyen (XMB).
 5. Velg Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) med fjernkontrollen. Kontroller at Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) er slått av, ellers kan det hende at du ikke får oppgradert fastvaren.
 6. Legg platen i spilleren, og lukk plateskuffen.
Overfør oppdateringen:
 1. Når platen har blitt lastet inn, ser du meldingen [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257 Never turn off power while performing update.] på TV-en.
 2. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER
 3. Oppdateringen starter
 4. Under oppdateringen vises meldingen UPDATE på frontpanelet.
 5. Fastvareoppgraderingen fullføres når meldingen [DONE] (Ferdig) vises på frontpanelet.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.
 6. Slå deretter på systemet igjen

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M16.R.0257, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis det oppstår problemer med å oppdatere fastvaren på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 med en datamaskin og en CD-R.

 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Ta platen ut.
  4. Prøv Oppdatere via CD-R-prosedyren.

 • Meldingen UPDATE vises ikke på frontpanelet når oppdateringsplaten har blitt satt inn.
  Slå på systemet på nytt uten å ta oppgraderingsplaten ut av plateskutffen. Oppgraderingen skal automatisk starte på nytt.

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på systemet på nytt uten å ta oppgraderingsplaten ut av plateskutffen. Oppgraderingen skal automatisk starte på nytt.

 • Oppdateringsfilen UPDATA_M16R0215.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Utfør oppdateringen på nytt