Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

BDP-S3100
 • Fjerner Gracenote-funksjonen
BDP-S1100
 • Dette produktet har blitt oppdatert i forbindelse med oppdateringer av andre modeller. Ingen funksjoner har imidlertid blitt endret, det har bare blitt gjort endringer i versjonsinformasjonen.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Feilretting av bestemte Blu-ray-filmer med avspillingsproblemer
 • Løser et SSL-sikkerhetsproblem
 • Forbedrer BD-ROM-avspilling
 • Forbedrer BRAVIA® Internet Video-tilkoblingen
 • Forbedrer Opera™ nettlesertilkoblingen ved bruk av Sony Entertainment Network-tjenesten
 • Forbedrer YouTube® Leanback-avspillingen ved bruk av BRAVIA® Internet Video-tjenesten
 • Løser et problem med at noe nettverksinnhold ikke kan spilles av etter oppdatering til versjon M14.R.0136

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering M14.R.0257 for BDP-S1100/S3100

Filversjon

 • M14.R.0257

Filstørrelse

 • 101 MB (106 814 183 byte)

Utgivelsesdato

 • 05-03-2019

Klargjøring

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret som vises er M14.R.0257 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på STOP og venter til du ser XrossMediaBar-menyskjermen (XMB).
 4. På XrossMediaBar-menyskjermen velger du Setup (Oppsett) > System Settings (Systeminnstillinger). Deretter velger du ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 5. Uthev Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) med fjernkontrollen. Kontroller at Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) er slått av, ellers kan det hende at du ikke får oppgradert fastvaren.
 6. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 7. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Programvareversjon M14.R.0257 – hvis versjonsnummeret er M14.R.0257 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren på:

Måter du kan oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren på
Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble Blu-ray-spilleren til Internett
 • For å kontrollere at Blu-ray-spilleren er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
Med en skrivbar CD-R
 • En datamaskin med en CD-skriver
 • En helt ny skrivbar CD-R som er ren og ikke oppskrapet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere BDP-S1100/S3100 via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Du må starte utstyret før du kan laste ned oppdateringen fra Internett til Blu-ray-spilleren.

Det du trenger:

 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på Blu-ray-spilleren
 • Ikke slå av Blu-ray-spilleren eller koble den fra strøm under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.)
 2. Koble Blu-ray-spilleren til Internett med en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.
 3. Slå på Blu-ray-spilleren. (Hvis det er en plate i spilleren, tar du den ut)

Last ned oppdateringen:

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen i XrossMediaBar-menyskjermen til å velge [Setup] (Oppsett) > [Network Update] (Nettverksoppdatering), og trykk deretter på ENTER.
 2. En bekreftelse på nettverksoppdateringen vises på TV-en. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER
 3. Meldingen [Update to a new software version. og den nyeste programvareversjonen vises på TV-en.
 4. Velg Start, og trykk deretter på ENTER.
 5. Oppdateringen starter, og du ser oppdateringsskjermbildet på TV-en.
 6. Under oppdateringen kan du se fremdriftslinjen «x %» og nedlastingskapasiteten på TV-en. – Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 7. Spilleren startes på nytt, og oppdateringen fortsetter. – Ikke bruk eller slå på spilleren selv i løpet av dette trinnet.
 8. Du ser fremdriftslinjen «x %» igjen og nedlastingskapasiteten på TV-en. – Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 9. Spilleren slår seg automatisk av og starter opp på nytt for å fullføre oppdateringen. – Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M14.R.0257, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis du får problemer under oppdateringen av Blu-ray-spillerens fastvare via Internett.

 • Meldingen «Connection status cannot be confirmed» (Tilkoblingsstatusen kunne ikke bekreftes) eller «This device is not connected to network» (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk) vises på TV-en.
  Det kan være et problem med nettverkstilkoblingen.
  1. For kablet tilkobling: kontroller at nettverkskabelen er koblet til mellom spilleren og Internett-kilden
  2. For trådløs tilkobling: kontroller at den trådløse ruteren er slått på og koblet til en Internett-kilde
  3. I nettverksinnstillingene må du kontrollere at du har bekreftet om Blu-ray-spilleren har sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  4. Kontroller at både «Physical Connection» (Fysisk tilkobling) og «Internet Access» (Internett-tilgang) er OK i Network Settings (Nettverksinnstillinger) ---> Network Connection Status (Status for nettverkstilkobling).
  5. Prøv å oppdatere på nytt.

 • Strømmen gikk mens oppdateringen pågikk
  Slå spilleren på, og prøv å oppdatere på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på Blu-ray Disc-spilleren
  3. Utfør oppdateringen på nytt
  4. Du kan også avbryte nettverksprosedyren og utføre oppdateringen direkte via en CD-R

 • Meldingen «Update failed» (Oppdateringen mislyktes) vises under oppdateringen
  • Kontroller at det ikke er noe problem med nettverkstilkoblingen
  • Når skjermbildet med «Update failed» (Oppdateringen mislyktes) vises, velger du OK for å prøve å oppdatere på nytt eller «Cancel» (Avbryt) for å stanse den
  • Hvis symptomet vedvarer, laster du ned fastvarefilen og utfører oppdateringen via en CD-R
  • Du kan også avbryte nettverksprosedyren og utføre oppdateringen direkte via en CD-R

 • Fastvareoppdateringen fungerer fortsatt ikke etter flere forsøk
  1. Last ned fastvarefilen, og utfør oppdateringen via en CD-R

Oppdatere via CD-R og en datamaskin

Vi anbefaler at du bruker Internett til å oppdatere hvis det er mulig. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du kan laste ned oppdateringen til datamaskinen, overføre den til en CD-R og deretter overføre den til BDP-S1100/S3100.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 10/8.1/7
 • Macintosh OS X versjon 10.5 eller nyere

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på Blu-ray-spilleren
 • Ikke slå av Blu-ray-spilleren eller koble den fra strøm under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Last ned oppdateringen til datamaskinen:

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene
 2. Last ned filen UPDATA_M14R0257.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 101 MB (106 814 183 byte).

Opprett platen.

 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATA_M14R0257.zip-filen.
  1. Gå til rotmappen som filen ble lastet ned til, og høyreklikk på filen UPDATA_M14R0257.zip. Klikk deretter på «Pakk ut alle».
   Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Nedlastinger per standardinnstillingene for Internet Explorer®. Klikk på Skrivebord på startskjermen for å finne mappen Nedlastinger. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
  2. I vinduet «Pakk ut komprimerte mapper» klikker du på «Pakk ut».
  3. En ny mappe blir opprettet med navnet «UPDATE» (OPPDATERING).
   Merk: Fire filer pakkes ut: MSB14-FW.BIN and MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN, og MSB14FW_MB.ID.
 2. Skriv disse fire filene til en tom skrivbar CD. Bruker du programvare for CD-brenning? Velg UDF-formatet (Universal Disc Format).
  Bruk av ISO9660-formatet kan føre til feil på oppdateringsplaten.
Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Legg platen i spilleren, og lukk plateskuffen.
Overfør oppdateringen:
 1. Når platen lastes inn, vises en melding om fastvareoppdatering på TV-en.
 2. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER
 3. Oppdateringen starter
 4. Under oppdateringen kan du se fremdriftslinjen «x %» på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 5. Spilleren startes på nytt, og oppdateringen fortsetter. – Ikke bruk eller slå spilleren på selv i løpet av dette trinnet.
 6. Du ser fremdriftslinjen «x %» igjen på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 7. Når plateskuffen åpnes og spilleren slås av automatisk, er oppdateringen fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 8. Ta oppdateringsplaten ut av spilleren, og slå på spilleren.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M14.R.0257, var oppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis du får problemer under oppdateringen av Blu-ray-spillerens fastvare via en datamaskin og en plate.

 • Oppdateringsplaten mates ikke ut. Følg disse trinnene:
  1. Slå av spilleren, og trekk ut strømledningen.
  2. Koble til strømledningen mens du holder inne åpne/lukk-knappen på spilleren – ikke på fjernkontrollen.
  3. Fortsett å holde inne åpne/lukk-knappen på spilleren til plateskuffen åpnes.
  4. Ta platen ut.
  5. Når platen er fjernet, kobler du strømledningen fra og til for å gjenopprette spilleren.

 • Oppdateringsfilen UPDATA_M14R0257.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på Blu-ray Disc-spilleren
  3. Prøv oppdateringen igjen.
 • Strømmen gikk mens oppdateringen pågikk
  Slå på Blu-ray-spilleren, og prøv å oppdatere på nytt.