Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

BDP-S3200
 • Fjerner Gracenote-funksjonen
BDP-S1200
 • Dette produktet har blitt oppdatert i forbindelse med oppdateringer av andre modeller. Ingen funksjoner har imidlertid blitt endret, det har bare blitt gjort endringer i versjonsinformasjonen.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Feilretting av bestemte Blu-ray-filmer med avspillingsproblemer
 • Løser et SSL-sikkerhetsproblem
 • Forbedrer BRAVIA® Internet Video-tilkoblingen
 • Forbedrer BRAVIA Internet Video-tilkoblingen for å løse følgende problemer:
  • Netflix®-strømmetjenesten kan returnere til hovedsiden, eller det kan vises en SSL-alarm
  • Launchpad-skjermen kan fryse når annonser vises
  • Avspillingen kan krasje ved bruk av enkelte Internett-tjenester (Flixter, iComedy, Golflink.com)
 • Forbedrer Wi-Fi ®-rutertilkoblingen

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering M19.R.0181 for BDP-S1200/S3200

Filversjon

 • M19.R.0181

Filstørrelse

 • 90.1 MB (94 486 373 byte)

Utgivelsesdato

 • 05-03-2019

Klargjøring

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret som vises er M19.R.0181 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på STOP og venter til du ser XrossMediaBar-menyskjermen (XMB).
 4. På XrossMediaBar-menyskjermen uthever du Setup (Oppsett) > System Settings (Systeminnstillinger). Deretter velger du ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 5. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 6. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Programvareversjon M19.R.0181 – hvis versjonsnummeret er M19.R.0181 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren på:

Måter du kan oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren på
Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble Blu-ray-spilleren til Internett
 • For å kontrollere at Blu-ray-spilleren er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere BDP-S1200/S3200 via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste oppdateringsmetoden. Det tar normalt mellom 15-30 minutter. Først må du sette opp utstyret før du laster ned oppdateringen over internett til Blu-ray-spilleren.

Det du trenger:

 • En aktiv internettforbindelse (Ved hjelp av en Ethernet-kabel eller en trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Sett opp utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som enheten er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde)
 2. Koble Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse med en ruter
 3. Slå på Blu-ray-spilleren. (Hvis det ligger en plate i spilleren må du ta den ut)

Hent ned oppdateringen:

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på XrossMediaBar-menyskjermen til å velge [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) > [Update via Internet] (Oppdater via Internett), og trykk deretter på ENTER
 2. En bekreftelse om programvareoppdatering vil bli vist på TV-apparatet. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 3. Meldingen Update to a new software version. (oppdater til en ny programvareversjon) og den siste programvareversjonen vises på TV-apparatet
 4. Velg Start og trykk deretter ENTER
 5. Oppdateringen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet
 6. Under oppdateringen vil du se framdriftsmeldingen "x %" og nedlastingskapasiteten på TV-skjermen. - Symbolet x endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen
 7. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer
 8. Du vil nok en gang se framdriftsmeldingen "x %" og nedlastingskapasiteten på TV-skjermen. - Symbolet x endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen
 9. Når spilleren slås av og deretter på igjen automatisk, er oppdateringen fullført. – Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M19.R.0181, er fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker internett.

 • Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes) eller "This device is not connected to network" (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk) vises på TV-apparatet
  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.
  1. For en kablet tilkobling: Kontroller at nettverkskabelen er koblet mellom spilleren og nettverket (Som igjen er koblet til internett)
  2. For en trådløs tilkobling: Kontroller at den trådløse ruteren er slått på og koblet til internett
  3. På nettverksinnstillingene må du kontrollere at Blu-ray-spilleren har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server")
  4. Kontroller at både "Physical Connection" (Fysisk tilkobling) og "Internet Access" (Internett-tilgang) er OK i Network Settings (nettverksinnstillinger) ---> Network Connection Status (tilkoblingsstatus)
  5. Prøv oppdateringen igjen

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå av spilleren og prøv oppdateringen igjen.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
  2. Slå på Blu-ray-spilleren
  3. Prøv oppdateringen igjen
  4. Du kan også avbryte nettverksprosedyren og fortsette med en oppdatering via en USB-enhet

 • Mens oppdateringen er i gang vises meldingen "Update failed" (Oppdatering feilet)
  • Kontroller at det ikke er noen problemer med internettforbindelsen din
  • Trykk OK på skjermen med meldingen "Update failed" (Oppdatering feilet) for å prøve oppdateringsprosessen på nytt, eller Cancel (Avbryt) hvis du vil stoppe prosessen
  • Hvis symptomet ikke forsvinner må du laste ned fastvaren og utføre oppdateringen ved hjelp av en USB-enhet
  • Du kan også avbryte nettverksprosedyren og fortsette med en oppdatering via en USB-enhet

 • Etter flere forsøk vil fortsatt ikke fastvareoppdateringen fungere
  1. Last ned fastvaren og utføre oppdateringen via en USB-enhet

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, overfør den til en USB-basert lagringsenhet og koble deretter denne til Blu-ray-spilleren din.

Vi anbefaler følgende operativsystem:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X versjon 10.5 eller nyere

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray-spilleren din
 • Ikke så av Blu-ray-spilleren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATE_M19R0181.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i
 3. Finn filen på datamaskinen din, høyreklikk på den og velg Properties (Egenskaper).Kontroller at filstørrelsen er 90.1 MB (94,486,373 byte).

Overfør oppdateringsfilene til den USB-baserte lagringsenheten:

 1. Pakk ut filen på datamaskinen din, Den utpakkede mappen heter "UPDATE"
 2. Sørg for at disse fire filene er inkludert i mappen "UPDATE": MSB19-FW.BIN, MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN og MSB19-FW_MB.ID
 3. Koble til en kompatibel USB-basert lagringsenhet til datamaskinen din.FAT32 og NTFS støttes

For Windows;:

 1. Gå til mappen du opprettet den nye mappen i og høyreklikk deretter mappen UPDATE
 2. Klikk "Send To..." (Send til ...) på menyen som dukker fram
 3. Klikk stasjonsbokstaven som representerer USB-enheten din (F.eks. Flyttbar disk (E:))
 4. Mappen "Update" vil bli kopiert over til USB-enheten.

For Mac OS; X:

 1. Dra og slipp mappen UPDATE til rotmappen på USB-enheten

Merk: Oppdateringen vil ikke kunne utføres hvis mappen ikke kopieres over til rotmappen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen eller en av filene endres.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren
 3. Sørg for at det ikke er koblet noen andre USB-enheter til Blu-ray-spilleren, og hvis det er det, må disse kobles fra Blu-ray-spilleren

Overfør oppdateringen:

 1. Sett inn USB-baserte lagringsenheten som inneholder oppdateringen i USB-porten som befinner seg foran på spilleren
 2. Bruk piltastene på fjernkontrollen på XrossMediaBar-menyskjermen til å velge [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) > [Update via USB Memory] (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på ENTER
 3. En bekreftelse av programvareoppdateringen vises på TV-en. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER
 4. Oppdateringen starter
 5. Under oppdateringen vil du se framdriftsmeldingen "x %" på TV-skjermen. Symbolet "x" endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen
 6. Spilleren vil starte på nytt av seg selv, og oppdateringen vil fortsette. - Ikke bruk eller slå på spilleren mens dette skjer.
 7. Du vil på nytt se framdriftsmeldingen "x %" på TV-skjermen. Symbolet "x" endres til 0 og fortsetter opp til 100 under oppdateringsprosessen
 8. Spilleren vil slå seg av automatisk når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 9. Ta USB-enheten ut av spilleren og slå spilleren på.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M19.R.0181, er fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray-spilleren når du bruker en datamaskin og en plate.

 • Jeg kan ikke velge alternativet "Update via USB Memory" (Oppdater via USB)
  Kontroller følgende:
  1. Er USB-enheten korrekt tilkoblet Blu-ray-spilleren
  2. Er USB-enheten formatert med et støttet filsystem (FAT32 og NTFS)
  3. Er USB-enheten kompatibel med Blu-ray-spilleren

 • Oppdateringsfilen som jeg lastet ned fra nettet kan ikke pakkes ut
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Meldingen "There is no update file" (Det finnes ikke noen oppdateringsfil) vises
  Sørg for at den utpakkede mappen har det korrekte navnet (UPDATE i store bokstaver), og at alle filene er inkludert:
  • MSB19-FW.BIN
  • MSB19-FW.ID
  • MSB19-FW_MB.BIN
  • MSB19-FW_MB.ID

 • Meldingen "The file is corrupted" (Filen er skadet) vises
  Last ned oppdateringsfilen og gjenta prosessen på nytt.
 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
  2. Slå på Blu-ray-spilleren
  3. Prøv oppdateringen igjen.
 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på Blu-ray-spilleren og prøv oppdateringsprosessen en gang til