Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Fjerner Gracenote-funksjonen
 • Forbedrer kompatibiliteten til trådløs Miracast™

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at enkelte Blu-ray-videoer ikke kan spilles av
 • BRAVIA Internet Video-tilkoblingen har blitt forbedret
 • BD-ROM-avspillingskompatibiliteten har blitt forbedret
 • Forbedrede tilkoblingsmuligheter med andre TV-produsenter

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering M21.R.0182 for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Filversjon

 • M21.R.0182

Filstørrelse

 • 105 MB (110 653 212 byte)

Utgivelsesdato

 • 19-03-2019

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det kan hende at fastvaren allerede har blitt oppdatert. Hvis versjonsnummeret som vises er M21.R.0182 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til. Hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI2 som inngang.
 2. Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet.
 4. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på HOME og venter til du ser XrossMediaBar-menyen (XMB).
 5. I XrossMediaBar-menyen velger du Setup (Oppsett) > System Settings (Systeminnstillinger). Deretter velger du ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 6. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 7. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Software Version M21.R.0182 – hvis versjonsnummeret er M21.R.0182 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Du må ikke slå av BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – eller koble den fra strømnettet under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlastingen og oppdateringen av programvaren.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 på:


Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel du kan koble BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til Internett med
 • For å forsikre deg om at BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Det du trenger:

 • En Ethernet-kabel du kan koble BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til Internett med
 • For å forsikre deg om at BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til.(Dette betyr at hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Koble BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til Internett via en Ethernet-kabel.
 3. Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Hvis det befinner seg en plate i spilleren, må du ta den ut.
 4. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet. Du kan bare utføre oppgraderingen når BD/DVD-funksjonen er valgt.
 5. I XrossMediaBar-menyen velger du [Setup] (Oppsett) > [System Settings] (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter velger du ENTER.
 6. Velg Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) med fjernkontrollen. Kontroller at Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) er slått av, ellers kan det hende at du ikke får oppgradert fastvaren.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen i XrossMediaBar-menyen til å velge [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) > [Update via Internet] (Oppdater via Internett), og trykk deretter på [Enter].
 2. Meldingen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 3. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] vises på TV-skjermen. Velg [Start] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 4. Oppdateringen starter.
 5. Under oppdateringen vises meldingen [“UPDATE"] (Oppdatering) på frontpanelet.
 6. Fastvareoppgraderingen fullføres når meldingen [DONE] (Ferdig) vises på frontpanelet.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.
 7. Slå systemet på igjen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M21.R.0182, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre dersom det oppstår problemer med å oppdatere fastvaren på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via Internett.

 • Meldingen [Update failed. ...] vises på TV-skjermen.
  1. Ruteren og alle enheter som er koblet mellom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og ruteren, er slått på.
  2. Den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og ruteren brukes.
  3. Alle kablene mellom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Utfør oppdateringen på nytt

  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via USB-minne.

 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%], men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] på TV-skjermen, og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller at du har bekreftet om BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene.(Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] vises på TV-skjermen.
  Kontroller om LAN-kabelen er koblet til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Meldingen [Already Updated] (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, er den nyeste versjonen

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen UPDATA_M21R0182.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 105 MB (110 653 212 byte).
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATA_M21R0182.zip-filen.
  1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATA_M21R0182.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle)
   Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Internet Explorer®.Klikk på Skrivebord på startskjermen for å finne mappen Nedlastinger. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
  2. I vinduet Pakk ut komprimerte mapper klikker du på Pakk ut.
  3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE (OPPDATERING)
   Merk: Fire filer pakkes ut: MSB21-FW.BIN and MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN, og MSB21FW_MB.ID.
 2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
 3. Overfør UPDATE-mappen til USB-lagringsenheten:
   Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
  1. I menyen klikker du på Send til ... Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
  2. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert UPDATE-mappen, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til på. (Dette betyr at hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Trykk på FUNCTION-knappen (FUNKSJON) flere ganger til BD/DVD-funksjonen vises på frontpanelet.
 4. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på HOME og venter til du ser XrossMediaBar-menyen (XMB).
 5. Velg Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) med fjernkontrollen. Kontroller at Quick Start Mode (Hurtigstartmodus) er slått av, ellers kan det hende at du ikke får oppgradert fastvaren.
 6. Sett inn USB-enheten med de fire filene.
Overfør oppdateringen:
 1. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) med piltastene på fjernkontrollen. Trykk deretter på ENTER-knappen
 2. Bruk piltastene til å velge Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på ENTER-knappen
 3. Meldingen [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 4. Meldingen [Update Caution] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 5. Oppdateringen starter
 6. Under oppdateringen vises meldingen UPDATE på frontpanelet.
 7. Fastvareoppdateringen er fullført når meldingen [DONE] (Fullført) vises på frontpanelet.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.
 8. Slå systemet på igjen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M21.R.0182, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis det oppstår problemer med å oppdatere fastvaren på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 med en datamaskin og et USB-minne.

 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Ta platen ut.
  4. Prøv oppdatering via USB-minne.

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.

 • Oppdateringsfilen UPDATA_M21R0182.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Utfør oppdateringen på nytt