Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-6000

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedrer stabiliteten til AF-betjeningen

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen:

 • v3.20 (26-7-2016)
  Optimaliserer ytelsen til SEL70200GM-objektivet
 • v3.10 (17-3-2016)
  Systemprogramvareoppdateringen som optimaliserer ytelsen til nye objektiver. (Brukes for objektiver lansert etter mars 2016)
 • v2.00 (16-6-2015)
  1. Oppstartstiden har blitt forkortet.
  2. Denne oppdateringen gjør det mulig med videoopptak i 60p/30p/24p* på grunn av XAVC S-formatet som støtter høye bithastigheter.
   * På NTSC-modell: 60p/30p/24p
   * På PAL-modell: 50p/25p (PAL-modus), 60p/30p/24p (NTSC-modus)
   * Når du tar opp en video i XAVC S-formatet, må du bruke et SDXC-kort i klasse 10 eller raskere etter at du har formatert kortet ved hjelp av enheten som er oppdatert med systemprogramvaren.
   Hvis du formaterer minnekortet, blir alle dataene slettet. Sørg for å sikkerhetskopiere dataene på kortet før formateringen.
 • v1.21 (6-4-2015)
  Forbedrer kamerafunksjonen og bildekvaliteten på nye objektiver (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • v1.10 (30-10-2014)
  Forbedrer tidspunktet for påslåing etter nedlasting av Smart Remote Control-appen i PlayMemories Camera Apps™

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.21 (Mac) av ILCE-6000

Filversjon

 • 3.21

Filstørrelse

 • 214.9 MB (214 920 547 byte)

Utgivelsesdato

 • 19-03-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.21, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Filen [Update_ILCE6000V321.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_ILCE6000V321.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_ILCE6000V321] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger).
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.


  • Til macOS 11 – 12-brukere

   Hvis datamaskinen din kjører macOS 11 – 12, må du også laste ned System Software Update Helper. Gå til nedlastingssiden nedenfor,
   følg instruksjonene og last ned System Software Update Helper for å starte oppdateringen.
   Hvis datamaskinen din kjører et annet operativsystem, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  • Til macOS 10.15-brukere

   Hvis datamaskinen din kjører macOS 10.15, må du også laste ned Driver Loader. Gå til nedlastingssiden nedenfor,
   følg instruksjonene og last ned Driver Loader for å starte oppdateringen.
   Hvis datamaskinen din kjører et annet operativsystem, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  • For macOS 10.13- eller 10.14-brukere
    Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
   • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
   • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.

    Merk: Hvis du godkjente dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
   • Hvis du blir bedt om å starte macOS når du trykker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
   • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern fortsatt vises, kan du lukke vinduet.
   • Hvis meldingen som vises sammen med skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) fortsatt vises, lukker du begge ved å trykke på [OK]-knappen.

  • For brukere av macOS 10.12 eller eldre
    Koble kameraet til datamaskinen.
   • En dialogboks for USB-tilkobling vises.
   • Koble kameraet til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Du ser meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen til kameraet.
   • Klikk [OK].Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.

    Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 6. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  Merk: Hvis systemprogramvareoppdateringen ikke starter, dobbeltklikker du på [System Software Updater] (Systemprogramvareoppdatering) i mappen [Update_ILCE6000V321] (Oppdater ILCE 9 V400) – [Resources] (Ressurser) for å starte den.

 7. Slå på kameraet.

 8. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.

 9. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen «Could not find the camera for this update» (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.

 10. Klikk på [Neste]. Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.20 or earlier (versjon 3.20 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.21 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.
  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.

 11. Følgende skjermbilde vises. Følg instruksjonene på kameraskjermen for å trykke på midten av kontrollhjulet, og klikk deretter på [Next] (Neste) på dataskjermen.  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.

 12. Start oppdateringen
  Etter en automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 13. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen.Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.21.

 1. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [6] (Oppsett underside [6]) > Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.