Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Problemet som hindrer installasjon av Kodi-appen, er løst – nå kan du installere og bruke appen
 • YouTube HDR-innhold blir nå automatisk oppdaget og vist i HDR-format
 • Løser et kompatibilitetsproblem der, med enkelte kringkastere, informasjon og nummertaster (0–9) ikke vises riktig
 • Løser et symptom der, i bestemte situasjoner, vertikale striper vises på bildet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Beskrivelser av land og regioner har blitt lagt til for noen språk i menyen Language (Språk)
 • WPS-funksjonen (Wi-Fi Protected Setup) er ikke lenger tilgjengelig for de trådløse nettverkstilkoblingene
 • For å sikre at du kobler til et nytt trådløst nettverk på en trygg måte, velger du Wi-Fi-nettverkets SSID (navn) på listen over tilgjengelige nettverk. Deretter angir du den trådløse nøkkelen eller det trådløse passordet når du bes om dette. Du kan også koble TV-en rett til ruteren med en Ethernet-kabel for å få en optimal tilkobling.
 • Forbedrer TV-ens generelle ytelse
 • Forbedrer Wi-Fi-tilkobling

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. På TV-skjermen vises versjonsnummeret til fastvaren.


[1] modell
[2] programvareversjon

Hvis versjonsnummeret er PKG6.0744.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og oppdatering er ikke nødvendig.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved bruk av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering) (anbefales)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved bruk av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering) (anbefales):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-tilkobling til TV-en.
MERK: Kontroller at Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering) er aktivert. (Denne innstillingen er som standard aktivert).
 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [Systemprogramvareoppdatering].
 3. Velg [Automatically check for update] (Søk automatisk etter oppdatering).

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering).

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Ved hjelp av en USB-lagringsenhet:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis en Internett-tilkobling ikke er konfigurert på TV-en eller Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering) ikke kan lastes ned, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.0744for TV

ZIP-filnavn

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.0744

Filstørrelse

 • 1 312 859 644 byte

Utgivelsesdato

 • 27-03-2019

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en, eller koble den fra strømnettet, mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.

 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip er 1 312 859 644 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip til rotkatalogen på USB-enheten.

  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 10 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedefor:

 1. Skru på TV-en.

 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.

 3. Sett USB-lagringsenheten med filen sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip inn i USB-porten på TV-en.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.

 4. Når USB-lagringsenheten er oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  Merknad: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-lagringsenheten, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbilde for oppdateringen vises på TV-en.

 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen

 7. TV-en starter automatisk på nytt når oppdateringen er fullført.

 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG6.0744.xxxx eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG6.0744.xxxx eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Hva kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare ved hjelp av Internett.

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.