Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Legger til en funksjon som gjør at SensMe™ kan analysere kanaler internt:
  • Lydkilder det tidligere ikke kunne innhentes analyseresultater om fra nettverket, kan nå analyseres
  • Nå kan du angi album, mapper og spor og analysere SensMe™-kanalene deres
  • Det tar som standard omtrent tolv minutter å analysere innhold som varer i fem minutter
  • Hvis denne oppdateringen ikke utføres, blir ikke nytt innhold fra og med mai 2019 lagt til automatisk i SensMe™-kanaler
 • Løser problemet med at meldingen «In the process of updating database or communicating with other devices» (Oppdatering av database eller kommunikasjon med andre enheter pågår) vises, og at enheten ikke kan slås av
 • Løser problemet med at enkelte FLAC-filer ikke kan spilles av
Merk:
 • Hvis du bruker HDD Audio Remote-appen, må du også installere denne oppdateringen
 • Den nyeste versjonen av HDD Audio Remote-appen støtter ikke Android 3- (eller tidligere) eller iOS 8-operativsystemer (eller tidligere)

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Legger til støtte for DSD Native på USB DAC-produkter
 • Legger til en øvre grense for voluminnstillingen (kun på HAP-S1)
 • Forbedrer betjeningen ved at HAP kan slå enheten på via medieserveren mens nettverket er i standbymodus
 • Spotify Connect kan nå brukes selv med en kostnadsfri konto
 • Endrer måten du får tilgang til Gracenote-serveren på
  (Du får ikke tilgang etter 1. april 2019 uten fastvareoppgradering 18777R eller nyere)
 • Støtter spesifikasjonsendringene i Spotify
 • Forbedrer tilkoblingen til og betjeningen av USB DAC-produkter
 • Forbedrer stabiliteten ved bruk av HDD Audio Remote-appen over lengre perioder
 • Løser et problem med at musikkfiler ikke kan overføres fra Windows10 med PC-innstillinger
 • Forbedret avspillingskvalitet ved bruk av den digitale USB-utgangen
 • Forbedret nettverkstilkobling med HDD Audio Remote- eller HAP Music Transfer-appen
 • Forbedret og sikrere kommunikasjon
 • Støtter følgende funksjoner:
  • Funksjon for medieserver
  • Funksjon for digital USB-utgang (USB-hub som kobler til 1 harddisk, 1 CD-stasjon og 1 USB DAC)
  • Søkeoperasjoner
  • Fade inn/ut-funksjon
  • Legger til funksjon for Gå til sjanger/artist/album/mappe på alternativmenyen
 • Legger til følgende funksjoner:
  • Legger neste spor i kø slik at det følger sporet som spilles av for øyeblikket. Legger sporet i kø som siste spor
  • Slette sporet fra spillekøen
  • Opprette en spilleliste med spillekøen
  • Slette en spilleliste
  • Slette et spor fra spillelisten
  • Slette informasjon fra den frakoblede eksterne harddiskstasjonen

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 19226R for HAP-S1 / Z1ES

Filversjon

 • Versjon 19226R

Utgivelsesdato

 • 18-04-2019

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny HAP-S1 / Z1ES-modell. Hvis versjonsnummeret er 19226R eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på HAP-S1 / Z1ES
 2. Trykk HOME (Hjem) på HAP-S1 / Z1ES og vent til hjemmemenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 3. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 4. I menyen Settings (Innstillinger) merk System Settings (Systeminnstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER
 6. På LCD-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version 19226R" - Hvis versjonsnummeret er 19226R eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen

Det du trenger

 • en Ethernet-kabel for å koble din HAP-S1 / Z1ES til internett hvis du har et kablet nettverk (LAN)
 • en aktiv internettforbindelse

Viktig merknad

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade HAP-S1 / Z1ES
 • Ikke slå av HAP-S1 / Z1ES, eller koble den fra strømnettet mens det oppdateres
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene

Last ned og installer

Sett opp utstyret

 1. Koble HAP-S1 / Z1ES til internett med en Ethernet-kabel eller over Wi-Fi
 2. Slå på HAP-S1 / Z1ES

Hent ned oppdateringen:

 1. Trykk HOME (Hjem) og vent til hjemmemenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 2. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med hjulet
 3. I menyen Settings (Innstillinger) merk Network Update (Nettverksoppdatering) og velg deretter ENTER med hjulet
 4. Meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) vises på LCD-skjermen
 5. Velg OK , og trykk deretter ENTER
 6. Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på LCD-skjermen
 7. Når nedlastingen er ferdig, vil oppgraderingen starte og du ser framdriften på oppgraderingsskjermen på LCD-skjermen
 8. Når oppgraderingen er ferdig vil HAP-S1 / Z1ES starte på nytt automatisk Ikke bruk eller slå av HAP-S1 / Z1ES før oppdateringen er fullført
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 19226R, er fastvareoppdateringen vellykket

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren til HAP-S1 / Z1ES når du bruker Internett.

Meldingen "Cannot connect to server" (Kan ikke koble seg til server) vises på LCD-skjermen.
Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.

 1. Hvis du har en kablet nettverksforbindelse, kontroller at nettverkskabelen (LAN) er koblet til
 2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om HAP-S1 / Z1ES har fått sin egen IP-adresse eller ikke
 3. Prøv oppdateringen igjen

Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
Slå av HAP-S1 / Z1ES og prøv oppdateringen igjen.

Nedlastingsprosessen (trinn 6 under "Hent ned oppdateringen" ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter, og er ennå ikke ferdig.
Avbryt nettverksoppdateringen og kontroller deretter nettverksforbindelsen.

Oppdateringsprosessen (trinn 7 under "Hent ned oppdateringen" ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter, og er ennå ikke ferdig.

 1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter
 2. Slå på HAP-S1 / Z1ES
 3. Prøv oppdateringen igjen

Prosessen Update database (Oppdater database) har stoppet med en feilmelding.
Slå HAP-S1 / Z1ES av og på. Prosessen Update database (Oppdater database) starter på nytt.