Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

For brukere som allerede har lastet ned fastvaren v6.5830 (Android 8.0 Oreo):

 • Forbedrer brukeropplevelsen av forhåndsinnstillingene av kanallisten
 • Løser lydproblemer – via ARC-porten koblet til soundbaren, A/V-mottakeren eller hjemmekinoanlegget – når du slår på TV-en fra standbymodus
 • Løser lydproblemer med avspilling av enkelte filformater ved hjelp av den interne videospillerappen
 • Forbedret systemytelse under TV-oppstartssekvensen
 • Gjenoppretter programguidens Søk etter tittel-funksjon

For brukere som har oppgradert før fastvare v6.5830, har forbedringene (nevnt ovenfor) også blitt lagt til, sammen med det følgende:

 • Følgende funksjoner/problemer blir lagt til, forbedret eller løst etter at du har oppdatert til Android™ 8.0 Oreo™:
  • Introduserer en ny meny på startsiden
   • Flyttet «On Timer»-ikonet(øverst på høyre side) på menyen på startskjermen
  • Introduserer Google Tours (opplæring)
  • Introduserer en nyutformet Initial Setup-meny (Første konfigurering)
  • Introduserer en nyutformet innholdsfane eller TV-menylinje
  • Introduserer liste over fordeler ved fastvaren (forhåndsvisningsvindu)
  • Introduserer Accessibility Shortcut (Tilgjengelighetssnarvei) (Av/på-bryter):
   • Hold inne MUTING-knappen (Demping) på fjernkontrollen i tre sekunder for å slå tilgjengelighetsfunksjoner som Screen reader (Skjermleser) eller Text magnification (Tekstforstørrelse) ON/OFF (Av/På).
  • Introduserer nytt tastaturoppsett, ny funksjonalitet og nye språk (inkludert hebraisk)
  • Introduserer muligheten til å starte App View / Sony Select direkte fra fjernkontrollen (med APPS-knappen)
  • Forbedret Google Assistant-søkefunksjon for kringkastingsinnhold
  • Forbedret lands- og regionsinnstillinger
   • Beskrivelser er lagt til i enkelte språk på menyen Language settings (Språkinnstillinger)
  • Forbedret brukeropplevelse av video-, musikk- og bildeappene
  • Forbedret hovedstøtte for dekoder (veiledning/tittellistenøkkel)
  • Løser bildestøy i Netflix Dolby Vision-innhold (mørk overeksponering)
  • Forbedrer funksjonaliteten til eksternt tilkoblede enheter når TV-en er i standbymodus
 • Følgende funksjoner fjernes etter at du har oppdatert til denne programvaren:
  • PlayMemories Online
  • Oppsett for IPv6-innstillingene (AV/PÅ)
  • Wi-Fi Direct-standbymodus
  • PlayStation Video-appen er ikke lenger forhåndsinstallert
   • Du har fortsatt tilgang til appen ved å laste den ned fra Google Play Store
  MERK:
  • Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og forbedringene, kan du gå til: https://www.sony.net/androidtv-updateTO/
  • Android er et varemerke som tilhører Google LLC. Oreo er et varemerke som tilhører Mondelez International, Inc.-gruppen.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Forbedrer Hybrid Log Gamma-lysstyrken (HLG) i Vivid-modus (Levende-modus)
 • Forbedret kompatibilitet med hjemmekinokontrollappen
 • Dolby Vision-innhold støttes i videostrømmeapper/-tjenester som installeres på TV-en, for eksempel Amazon Prime Video og Netflix*
  *Utvalgte TV-er fra Sony (XF90- og AF8-serien) støtter Dolby Vision med programvareoppdateringen som ble lansert i Europa i juni i 2018. Videostrømmeappen/-tjenesten må støtte Dolby Vision for at du skal kunne se på Dolby Vision-innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med app-/tjenesteleverandøren. Når TV-en fra Sony har mottatt programvareoppdateringen, kommer også enheter med Dolby Vision-avspillingsmuligheter (som mediespillere og UHD Blu-ray-spillere) som er koblet til TV-en fra Sony via HDMI, til å trenge en programvareoppdatering for å kunne støtte Dolby Vision-avspilling gjennom enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om når en oppdatering av en bestemt spiller lanseres, kan du ta kontakt med produsenten.
 • Introduserer funksjonen for å legge til nye programmer i My Apps (Mine programmer)
 • Forbedrer X-Motion Clarity-kontroll

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. På TV-skjermen vises versjonsnummeret til fastvaren.


[1] modell
[2] programvareversjon

Hvis versjonsnummeret er PKG6.6510.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og oppdatering er ikke nødvendig.

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (anbefales):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-tilkobling til TV-en.
MERK: Kontroller at funksjonen Auto. nedlasting av programvare er aktivert. (Denne innstillingen er som standard aktivert).
 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [Systemprogramvareoppdatering].
 3. Velg [Auto. nedlasting av programvare].

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Ved hjelp av en USB-lagringsenhet:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis en Internett-tilkobling ikke er konfigurert på TV-en eller funksjonen Auto. nedlasting av programvare ikke kan laste ned, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.6510for TV

ZIP-filnavn

 • sony_dtvota_2016_1606510100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.6510

Filstørrelse

 • 1 886 804 654 byte

Utgivelsesdato

 • 22-05-2019

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en, eller koble den fra strømnettet, mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.

 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_dtvota_2016_1606510100_eua_auth.zip er 1 886 804 654 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065101000250.pkg.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065101000250.pkg til rotkatalogen på USB-enheten.

  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedefor:

 1. Skru på TV-en.

 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.

 3. Sett USB-lagringsenheten med filen sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065101000250.pkg inn i USB-porten på TV-en.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.

 4. Når USB-lagringsenheten er oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  Merknad: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-lagringsenheten, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbilde for oppdateringen vises på TV-en.

 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen

 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.

 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonenfor å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG6.6510.xxxx eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG6.6510.xxxx eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Hva kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare ved hjelp av Internett.

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.