Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Løser et Netflix-avspillingsproblem med at Netflix-feilmeldingen Error tvq-pm-100 (5.2.102) vises de første sekundene etter at du har valgt innhold
  • Etter at du har installert denne fastvaren, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene hvis du fortsatt opplever dette problemet:
   • Trykk på Home-knappen (Hjem) på fjernkontrollen
   • Rull ned til Settings (Innstillinger)
   • Velg Customer Support (Kundestøtte), og trykk på OK
   • Rull ned, velg Factory Settings (Fabrikkinnstillinger), og trykk på OK
   • Når spørsmålet om du vil bekrefte, vises, velger du Yes (Ja) og trykker på OK
   *MERK: Hvis du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, slettes TV-ens data og innstillinger.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Løser videoavspillingsproblemer med Netflix
 • Forbedrer Wi-Fi-tilkobling
 • Forbedrer ytelsen til tekst-TV
 • Løser problemer med miniatyrbilder ved bruk av Photoshare-appen
 • Løser problemer med tastaturet på skjermen i nettleserappen
 • Løser et problem med at TV-en ikke kan kobles til det lokale Wi-Fi-nettverket innen 30 sekunder etter å ha utført en ladningssyklus
 • Løser et problem med at avspillingen hakker når du spiller av .wav-filer via en USB-minnepinne
 • Løser et problem med at TV-programmer som er plassert over 100, ikke kan velges når to (eller flere) satellittsignaler mottas
 • Løser et problem med at YouTube-grensesnittspråket ikke samsvarer med det valgte språket på TV-en
 • Løser synkroniseringsproblemer når du ser på bakkenett- og kabel-TV
 • Løser problemer med Netflix-avspilling når du har sett på All4-appen
 • Løser et problem med at YouTube bufrer når du ser på betalt innhold
 • Løser et problem med at DVB-undertekster ikke vises når du ser på kanaler på bakkenettet
 • Løser et problem der Wi-Fi-tilkoblingen ikke fungerer etter den forrige oppdateringen
 • Løser et problem der YouTube ikke kan spilles av etter at du har sett på MHEG-kanaler
 • Legger til sommertid/ innstillingen for sommertid (gjelder Tyrkia og Aserbajdsjan)
 • Forbedrer TV-ens generelle ytelse
 • Løser et problem med at videoinnhold fra HbbTV ikke kan spilles av en gang til etter at du har trykket på RETURN-knappen på fjernkontrollen
 • Løser et problem med at det ikke vises informasjon om satellittsendinger i den elektroniske programoversikten
 • Løser et problem med at TV-en starter på nytt kontinuerlig når du ser på enkelte DVB-T2-kanaler
 • Løser et problem med at det ikke kommer lyd fra HDMI-tilkoblingene når en ekstern enhet med Dolby Digital 5.1-funksjonalitet brukes
 • Løser et problem med at Dolby Digital 5.1-lyd ikke er tilgjengelig på Netflix
 • Løser et problem med at TV-en ikke finner enkelte DVB-T2 PLP1-tjenester
 • Forbedrer visningen under Netflix-avspilling
 • Forbedrer ytelsen og stabiliteten til TV-en mens du ser på med DVB-C-signal
 • Forbedrer dekodingen via CI+ etter at du har sett på Netflix

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Slå på TV-en, og trykk på knappen [HOME] på fjernkontrollen for å vise Home-menyen (Hjem).
 2. Gå til [Settings] (Innstillinger), og trykk på [Enter].
 3. Gå til [Customer Support] (Kundestøtte), og trykk på [Enter].
 4. Modell- og programvareversjonen skal vises øverst til høyre på skjermen: v8.219 – hvis versjonsnummeret er v8.219 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v8.219 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Filversjon

 • 8.219

Filstørrelse

 • 145 849 421 byte

Utgivelsesdato

 • 03-07-2019

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip er 145 849 421 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du mappen sony_dtv02B30B06B3B6_00100100.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp mappen sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 til rotkatalogen på USB-enheten.
  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Skru på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-lagringsenheten med mappen sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 inn i en USB-port på TV-apparatet.
  MERK: En hvilken som helst USB-port kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Trykk på [HOME] på fjernkontrollen for å åpne HOME-menyen (Hjem).
 5. Gå til kategorien [Settings] (Innstillinger), og trykk på [Enter] for å velge den.
 6. Gå til og velg [Customer Support] (Kundestøtte).
 7. Gå til og velg [Software Update] (Programvareoppdatering), og velg deretter [USB].
 8. En rekke ulike meldinger vises på TV-skjermen. Følg instruksjonene på skjermen.
 9. Oppdateringen starter, og den oransje LED-lampen begynner å blinke på TV-ens frontpanel.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen
 10. Når meldingen «Firmware update complete» (Fastvareoppdatering fullført) vises på TV-apparatet, slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen. – Ikke fjern USB-enheten eller slå av TV-apparatet.
 11. Når TV-en har slått seg på igjen, fjerner du USB-lagringsenheten fra USB-porten.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er «v8.219» eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er «v8.219» eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon: Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare via Internett

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.