Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SRS-ZR7

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Gir sikrere kommunikasjon
 • Gjør Spotify Connect tilgjengelig for bruk, selv med en gratiskonto
 • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in. Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og enheten ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon
 • Lagt til taleveiledning for Bluetooth-paringsmodus
 • Støtter Spotify-avspilling på Chromecast built-in
 • Trådløs omgivelseslyd støtter nå også SCMS-T-enheter når du spiller av musikk via Bluetooth®
 • Google Cast for lydinnhold:
  • Google Multi Room-funksjonen støttes nå
  • Støtter musikkildene som sendes fra SCMS-T-enheter via Bluetooth® når du bruker funksjonen Trådløs stereo / trådløs omgivelseslyd
 • Forbedringer i drift og stabilitet
 • Forbedrer betjeningsstabiliteten når du spiller av musikkfiler fra USB-minnet og er koblet til Wi-Fi

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.05 for SRS-ZR7

Filversjon

 • 6.05

Utgivelsesdato

 • 06-08-2019

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Trenger jeg å laste den ned? Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydsystemet ditt allerede er oppdatert til fastvareversjon 6.05.
Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

Det finnes to måter å gjøre dette på.

Slik bekrefter du via Sony | Music Center-appen (SongPal).
 1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center-appen (SongPal).
 2. Start opp Sony | Music Center-appen (SongPal) på smarttelefonen.
 3. Velg SRS-ZR7

 4. Velg Settings (Innstillinger).

 5. Velg Other Settings (Andre innstillinger).

 6. Kontroller fastvareversjonen til SRS-ZR7

Slik ser du hvilken versjon du har på en datamaskin.
 1. Koble enheten til datamaskinen med en nettverkskabel (LAN) (Ikke inkludert).

  Merk : Koble høyttaleren til en datamaskin via LAN-kabelen.
 2. Koble strømledningen (vedlagt) til strømadapteren (vedlagt). Trykk (på/ventemodus) for å slå på enheten.

  Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast rosa
 3. Vis Sony Network Device Setting (Innstillinger for Sony nettverksenhet) på datamaskinen din
  1. Start en nettleser
  2. Tast inn følgende adresse i adressefeltet: http://169.254.1.1

 1. Velg språket fra Language Setup (Språkoppsett), hvis dette vises
 2. "X.XX.X.XX" er versjonen til fastvaren på menyen Device Details (Enhetsdetaljer)

 3. Programvareversjon, modellnavn og enhetsnavn, tilkoblingstype, Internet-tilgang, SSID og sikkerhetsmetode er eksempler på dette.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til SRS-ZR7 på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble SRS-ZR7 til Internett
 • For å kontrollere at SRS-ZR7 er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Internett/nettverk

Programvareoppdateringen er tilgjengelig via Internett (nettverk). Kontroller følgende trinn.
Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).
Viktig!

 • Kontroller at enheten er koblet til en stikkontakt via USB-nettadapteren før du starter oppdateringen.

 1. Koble til et strømuttak
  • Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
  Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm
 2. Koble til Internett (nettverk)
  • Koble til med Sony | Music Center-appen (SongPal) på mobilenheten
  • Slik kobler du deg til via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Slik kobler du deg til via en PC
  Du kan se enhetens bruksanvisning for å få mer informasjon
 3. Hvis høyttaleren er slått på, trykker du på knappen (på/standby) og slår den av
 4. Strømledningen som er koblet til nettadapteren, settes inn i en stikkontakt
  Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten kun går på batteri
 5. Trykk på knappen (på/standby) for å slå den på
 6. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser oransje. Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, begynner UPDATE/WPS-knappen å lyse
 7. Trykk og hold inne UPDATE/WPS-knappen til du hører piping. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE/WPS-knappen å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen
 8. Blinkingen til UPDATE/WPS-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
 9. Når oppdateringen er fullført, vil UPDATE/WPS-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk
 10. Du kan kontrollere hvilken versjon det er, ved å følge trinnene under Sjekke fastvareversjonen. Da ser du om oppdateringen var vellykket.

Spørsmål og svar

Alle funksjons-LED-ene lyser?

Programvareoppdateringen mislyktes. Trykk på knappen (på/standby) for å slå av høyttaleren, og slå den deretter på igjen. Kontroller at høyttaleren er koblet til Internett, og at UPDATE/WPS-knappen lyser, og start oppdateringen igjen.


UPDATE-lyset fortsetter å lyse oransje

Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydsystem via en USB-flash-stasjon.


-indikatoren blinker rødt, og UPDATE/WPS-knappen blinker oransje

Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydsystem via en USB-flash-stasjon.


USB

Operativsystemer som støttes:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – brukes i skrivebordmodus.
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) eller nyere

Opptaksmedium:USB-minnepinne: med en kapasitet på mer enn 256 MB. Vi garanterer ikke at det fungerer med alle USB-minnepinner.

Merknader:

 • Antall ganger UPDATE-indikatoren blinker, endres underveis i oppdateringen. UPDATE-indikatoren blinker fire ganger først, reduserer med ett blink og slukkes når oppdateringen er ferdig.
 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen under oppdateringen
 • Ikke ta ut strømledningen før oppdateringen er helt ferdig.
 • Ikke slå av strømmen under oppdateringen.
 • Oppdateringen tar normalt 3 til 10 minutter.

 1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
 2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i boksen.
 3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRS16002.UPG, 150 MB (157.327.552  byte) blir lastet ned.
 4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
  Merk: Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i nedlastingsmappen. Klikk på Skrivebord-flisen på startskjermen, og finn den nedlastede filen i Nedlastinger-mappen i Utforsker.
 5. Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:
  1. Sett inn den initialiserte (formaterte) USB-minnepinnen i USB-sporet på datamaskinen
  2. Kopier UPDATE-mappen til USB-minnepinnen.

Oppdater lydanlegget via USB:

 1. Koble høyttaleren til en stikkontakt, og slå den på ved å trykke på på/standby-knappen
 2. Når av/på-indikatoren begynner å lyse grønt, setter du USB-minnepinnen i USB-sporet på høyttaleren.
 3. Hold inne UPDATE/WPS-knappen, og deretter holder du straks inne FUNCTION-knappen. Fortsett å holde de to knappene inne i 4 sekunder til høyttaleren piper. – Når høyttaleren kobler til nettverket, lyser kanskje UPDATE-indikatoren oransje. Selv om dette skulle skje, kan du bruke den
 4. USB-oppdateringen starter, UPDATE-indikatoren blinker oransje – Ikke bruk høyttaleren under denne prosedyren.

 5. UPDATE-indikatoren (og av/på-indikatoren) blinker flere ganger i løpet av oppdateringen.
 6. Når oppdateringen er fullført, slås UPDATE-indikatoren av, og høyttaleren går automatisk i standbymodus eller standbymodus for BLUETOOTH/nettverk.
  Merk: Når du slår på høyttaleren for første gang etter en oppdatering, blinker UPDATE-indikatoren oransje tre ganger.
 7. Kontroller fastvareversjonen